Gujarati

Tyagaraja Pancharatna Keerthanas Duduku Gala – Gujarati

0 Comments 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

રચન: ત્યાગરાજ

કૂર્પુ: શ્રી ત્યાગરાજાચાર્યુલુ
રાગં: ગૌળ
તાળં: આદિ

દુડુકુ ગલ નન્ને દોર

કોડુકુ બ્રોચુરા એંતો
દુડુકુ ગલ નન્ને દોર

કડુ દુર્વિષયાકૃશ્ટુડૈ ગડિય ગડિયકુ નિંડારુ
દુડુકુ ગલ નન્ને દોર

શ્રી વનિતા હૃત્કુમુદાબ્જ વાંગ્માનસાગોચર
દુડુકુ ગલ નન્ને દોર

સકલ ભૂતમુલ યંદુ નીવૈ યુંડગ મદિલેક પોયિન
દુડુકુ ગલ નન્ને દોર

ચિરુત પ્રાયમુન નાડે ભજનામૃત રસવિહીન કુતર્કુડૈન
દુડુકુ ગલ નન્ને દોર

પર ધનમુલ કોરકુ નોરુલ મદિનિ
કરગબલિકિ કડુપુ નિંપ દિરિગિનટ્ટિ
દુડુકુ ગલ નન્ને દોર

તનમદિનિ ભુવિનિ સૌખ્યપુ જીવનમે
યનુચુ સદા દિનમુલુ ગડિપેડિ
દુડુકુ ગલ નન્ને દોર

તેલિયનિ નટવિટ ક્ષુદ્રુલુ વનિતલુ સ્વવશમૌટ કુપદશિંચિ
સંતસિલ્લિ સ્વરલયંબુ લેરુંગકનુ શિલાત્મુડૈ
સુભક્તુલકુ સમાનમનુ
દુડુકુ ગલ નન્ને દોર

દૃષ્ટિકિ સારંબગુ લલના સદનાર્ભક સેનામિત ધનાદુલનુ
દેવાદિ દેવ નેરનમ્મિતિનિ ગાકનુ પદાબ્જ ભજનંબુ મરચિન
દુડુકુ ગલ નન્ને દોર

ચક્કનિ મુખ કમલંબુનનુ સદા ના મદિલો સ્મરણ લેકને
દુર્મદાંધ જનુલ કોરિ પરિતાપમુલચે દગિલિ નોગિલિ દુર્વિષય
દુરાશલનુ રોયલેક સતત મપરાધિનૈ ચપલ ચિત્તુડૈન
દુડુકુ ગલ નન્ને દોર

માનવતનુ દુર્લભ મનુચુ નેંચિ પરમાનંદ મોંદલેક
મદ મત્સર કામ લોભ મોહમુલકુ દાસુડૈ મોસબોતિ ગાક
મોદટિ કુલજુડગુચુ ભુવિનિ શૂદ્રુલ પનુલુ સલ્પુચુનુંટિનિ ગાક
નારાધમુલનુ રોય સારહીન મતમુલનુ સાધિંપ તારુમારુ
દુડુકુ ગલ નન્ને દોર

સતુલકૈ કોન્નાળ્ળાસ્થિકૈ સુતુલકૈ કોન્નાળ્ળુ
ધન તતુલકૈ તિરિગિતિ નય્ય ત્યાગરાજાપ્ત ઇટુવંટિ
દુડુકુ ગલ નન્ને દોર કોડુકુ બ્રોચુરા એંતો
દુડુકુ ગલ નન્ને દોર

Read Related Stotrams:

– ત્યાગરાજ કીર્તન સામજ વર ગમના

– ત્યાગરાજ કીર્તન મરુગેલરા ઓ રાઘવા

– ત્યાગરાજ પઞ્ચરત્ન કીર્તન સમયાનિકિ તગુ માટલાડેને

– ત્યાગરાજ પઞ્ચરત્ન કીર્તન એંદરો મહાનુભાવુલુ

– રામ રક્ષા સ્તોત્રમ

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics