Kannada

Tyagaraja Keerthanas Marugelara O Raghava – Kannada

1 Comment 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ತ್ಯಾಗರಾಜ

ಮರುಗೇಲರಾ ಓ ರಾಘವಾ!

ಮರುಗೇಲ – ಚರಾ ಚರ ರೂಪ
ಪರಾತ್ಪರ ಸೂರ್ಯ ಸುಧಾಕರ ಲೋಚನ

ಅನ್ನಿ ನೀ ವನುಚು ಅಂತರಂಗಮುನ
ತಿನ್ನಗಾ ವೆದಕಿ ತೆಲುಸುಕೊಂಟಿ ನಯ್ಯ
ನೆನ್ನೆ ಗಾನಿ ಮದಿನಿ ಎನ್ನಜಾಲ ನೊರುಲ
ನನ್ನು ಬ್ರೋವವಯ್ಯ ತ್ಯಾಗ ರಾಜನುತ

Read Related Stotrams:

– ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕೀರ್ತನ ಸಾಮಜ ವರ ಗಮನಾ

– ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕೀರ್ತನ ಬಂಟು ರೀತಿ ಕೊಲುವು

– ತ್ಯಾಗರಾಜ ಪಂಚರತ್ನ ಕೀರ್ತನ ಸಮಯಾನಿಕಿ ತಗು ಮಾಟಲಾಡೆನೆ

– ತ್ಯಾಗರಾಜ ಪಂಚರತ್ನ ಕೀರ್ತನ ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು

– ರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

Your Comments

1 comment

  1. srinidhi says:

    thank you very much


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics