Gujarati

Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali – Gujarati

Comments Off on Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali – Gujarati 10 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ઓં કૃષ્ણાય નમઃ
ઓં કમલનાથાય નમઃ
ઓં વાસુદેવાય નમઃ
ઓં સનાતનાય નમઃ
ઓં વસુદેવાત્મજાય નમઃ
ઓં પુણ્યાય નમઃ
ઓં લીલામાનુષ વિગ્રહાય નમઃ
ઓં શ્રીવત્સ કૌસ્તુભધરાય નમઃ
ઓં યશોદાવત્સલાય નમઃ
ઓં હરિયે નમઃ || 10 ||
ઓં ચતુર્ભુજાત્ત ચક્રાસિગદા નમઃ
ઓં સંખાંબુજા યુદાયુજાય નમઃ
ઓં દેવાકીનંદનાય નમઃ
ઓં શ્રીશાય નમઃ
ઓં નંદગોપ પ્રિયાત્મજાય નમઃ
ઓં યમુનાવેગા સંહારિણે નમઃ
ઓં બલભદ્ર પ્રિયનુજાય નમઃ
ઓં પૂતનાજીવિત હરાય નમઃ
ઓં શકટાસુર ભંજનાય નમઃ
ઓં નંદવ્રજ જનાનંદિને નમઃ || 20 ||
ઓં સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહાય નમઃ
ઓં નવનીત વિલિપ્તાંગાય નમઃ
ઓં નવનીત નટનાય નમઃ
ઓં મુચુકુંદ પ્રસાદકાય નમઃ
ઓં ષોડશસ્ત્રી સહસ્રેશાય નમઃ
ઓં ત્રિભંગિને નમઃ
ઓં મધુરાકૃતયે નમઃ
ઓં શુકવાગ મૃતાબ્દીંદવે નમઃ
ઓં ગોવિંદાય નમઃ
ઓં યોગિનાં પતયે નમઃ || 30 ||
ઓં વત્સવાટિ ચરાય નમઃ
ઓં અનંતાય નમઃ
ઓં દેનુકાસુરભંજનાય નમઃ
ઓં તૃણી કૃત તૃણા વર્તાય નમઃ
ઓં યમળાર્જુન ભંજનાય નમઃ
ઓં ઉત્તલોત્તાલ ભેત્રે નમઃ
ઓં તમાલ શ્યામલાકૃતિયે નમઃ
ઓં ગોપગોપીશ્વરાય નમઃ
ઓં યોગિને નમઃ
ઓં કોટિસૂર્ય સમપ્રભાય નમઃ || 40 ||
ઓં ઇલાપતયે નમઃ
ઓં પરંજ્યોતિષે નમઃ
ઓં યાદવેંદ્રાય નમઃ
ઓં યદૂદ્વહાય નમઃ
ઓં વનમાલિને નમઃ
ઓં પીતવાસને નમઃ
ઓં પારિજાતપહારકાય નમઃ
ઓં ગોવર્ધનાચ લોદ્દર્ત્રે નમઃ
ઓં ગોપાલાય નમઃ
ઓં સર્વપાલકાય નમઃ || 50 ||
ઓં અજાય નમઃ
ઓં નિરંજનાય નમઃ
ઓં કામજનકાય નમઃ
ઓં કંજલોચનાય નમઃ
ઓં મધુઘ્ને નમઃ
ઓં મધુરાનાથાય નમઃ
ઓં દ્વારકાનાયકાય નમઃ
ઓં બલિને નમઃ
ઓં બૃંદાવનાંત સંચારિણે નમઃ
ઓં તુલસીદામ ભૂષનાય નમઃ || 60 ||
ઓં શમંતક મણેર્હર્ત્રે નમઃ
ઓં નરનારયણાત્મકાય નમઃ
ઓં કુજ્જ કૃષ્ણાંબરધરાય નમઃ
ઓં માયિને નમઃ
ઓં પરમપુરુષાય નમઃ
ઓં મુષ્ટિકાસુર ચાણૂર નમઃ
ઓં મલ્લયુદ્દ વિશારદાય નમઃ
ઓં સંસારવૈરિણે નમઃ
ઓં કંસારયે નમઃ
ઓં મુરારયે નમઃ || 70 ||
ઓં નારાકાંતકાય નમઃ
ઓં અનાદિ બ્રહ્મચારિણે નમઃ
ઓં કૃષ્ણાવ્યસન કર્શકાય નમઃ
ઓં શિશુપાલશિચ્ચેત્રે નમઃ
ઓં દુર્યોધનકુલાંતકાય નમઃ
ઓં વિદુરાક્રૂર વરદાય નમઃ
ઓં વિશ્વરૂપપ્રદર્શકાય નમઃ
ઓં સત્યવાચે નમઃ
ઓં સત્ય સંકલ્પાય નમઃ
ઓં સત્યભામારતાય નમઃ || 80 ||
ઓં જયિને નમઃ
ઓં સુભદ્રા પૂર્વજાય નમઃ
ઓં વિષ્ણવે નમઃ
ઓં ભીષ્મમુક્તિ પ્રદાયકાય નમઃ
ઓં જગદ્ગુરવે નમઃ
ઓં જગન્નાથાય નમઃ
ઓં વેણુનાદ વિશારદાય નમઃ
ઓં વૃષભાસુર વિદ્વંસિને નમઃ
ઓં બાણાસુર કરાંતકૃતે નમઃ
ઓં યુધિષ્ટિર પ્રતિષ્ટાત્રે નમઃ || 90 ||
ઓં બર્હિબર્હાવતંસકાય નમઃ
ઓં પાર્ધસારધિયે નમઃ
ઓં અવ્યક્તાય નમઃ
ઓં ગીતામૃત મહોધદિયે નમઃ
ઓં કાળીય ફણિમાણિક્ય રંજિત
શ્રી પદાંબુજાય નમઃ
ઓં દામોદરાય નમઃ
ઓં યજ્નભોક્ર્તે નમઃ
ઓં દાનવેંદ્ર વિનાશકાય નમઃ
ઓં નારાયણાય નમઃ
ઓં પરબ્રહ્મણે નમઃ || 100 ||
ઓં પન્નગાશન વાહનાય નમઃ
ઓં જલક્રીડા સમાસક્ત નમઃ
ઓં ગોપીવસ્ત્રાપહારાકાય નમઃ
ઓં પુણ્યશ્લોકાય નમઃ
ઓં તીર્ધકૃતે નમઃ
ઓં વેદવેદ્યાય નમઃ
ઓં દયાનિધયે નમઃ
ઓં સર્વતીર્ધાત્મકાય નમઃ
ઓં સર્વગ્રહ રુપિણે નમઃ
ઓં પરાત્પરાય નમઃ || 108 ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics