PlainEnglish

Sri Durga Ashtottara Sata Nama Stotram – PlainEnglish

Comments Off on Sri Durga Ashtottara Sata Nama Stotram – PlainEnglish 12 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 
durgaa Sivaa mahaalakShmee-rmahaagauree ca caMDikaa |
sarvagnyaa sarvalOkESee sarvakarmaphalapradaa || 1 ||

sarvateerthamayee puNyaa dEvayOni-rayOnijaa |
bhoomijaa nirguNaadhaaraSaktiScaaneeSvaree tathaa || 2 ||

nirguNaa nirahaMkaaraa sarvagarvavimardinee |
sarvalOkapriyaa vaaNee sarvavidyaadhidEvataa || 3 ||

paarvatee dEvamaataa ca vaneeSaa viMdhyavaasinee |
tEjOvatee mahaamaataa kOTisooryasamaprabhaa || 4 ||

dEvataa vahniroopaa ca sarOjaa varNaroopiNee |
guNaaSrayaa guNamadhyaa guNatrayavivarjitaa || 5 ||

karmagnyaanapradaa kaaMtaa sarvasaMhaarakaariNee |
dharmagnyaanaa dharmaniShTaa sarvakarmavivarjitaa || 6 ||

kaamaakShee kaamasaMhartree kaamakrOdhavivarjitaa |
SaaMkaree SaaMbhavee SaaMtaa caMdrasooryaagnilOcanaa || 7 ||

sujayaa jayabhoomiShThaa jaahnavee janapoojitaa |
Saastraa Saastramayaa nityaa Subhaa caMdraardhamastakaa || 8 ||

bhaaratee bhraamaree kalpaa karaaLee kRuShNapiMgaLaa |
braahmee naaraayaNee raudree caMdraamRutaparivRutaa || 9 ||

jyEShThEMdiraa mahaamaayaa jagatsRuShTyaadhikaariNee |
brahmaaMDakOTisaMsthaanaa kaaminee kamalaalayaa || 10 ||

kaatyaayanee kalaateetaa kaalasaMhaarakaariNee |
yOganiShThaa yOgagamyaa yOgadhyEyaa tapasvinee || 11 ||

gnyaanaroopaa niraakaaraa bhaktaabheeShTaphalapradaa |
bhootaatmikaa bhootamaataa bhootESaa bhootadhaariNee || 12 ||

svadhaanaareemadhyagataa ShaDaadhaaraadivardhinee |
mOhitaaMSubhavaa Subhraa sookShmaa maatraa niraalasaa || 13 ||

nimnagaa neelasaMkaaSaa nityaanaMdaa haraa paraa |
sarvagnyaanapradaanaMdaa satyaa durlabharoopiNee || 14 ||

sarasvatee sarvagataa sarvaabheeShTapradaayinee |
iti SreedurgaaShTOttara SatanaamastOtraM saMpoorNam ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics