English

Sri Durga Ashtottara Sata Nama Stotram – English

Comments Off on Sri Durga Ashtottara Sata Nama Stotram – English 12 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This is in romanized sanskrit according to IAST standard. View this in plain english.
 
durgā śivā mahālakṣmī-rmahāgaurī ca caṇḍikā |
sarvaṅñā sarvalokeśī sarvakarmaphalapradā || 1 ||

sarvatīrthamayī puṇyā devayoni-rayonijā |
bhūmijā nirguṇādhāraśaktiścānīśvarī tathā || 2 ||

nirguṇā nirahaṅkārā sarvagarvavimardinī |
sarvalokapriyā vāṇī sarvavidyādhidevatā || 3 ||

pārvatī devamātā ca vanīśā vindhyavāsinī |
tejovatī mahāmātā koṭisūryasamaprabhā || 4 ||

devatā vahnirūpā ca sarojā varṇarūpiṇī |
guṇāśrayā guṇamadhyā guṇatrayavivarjitā || 5 ||

karmaṅñānapradā kāntā sarvasaṃhārakāriṇī |
dharmaṅñānā dharmaniṣṭā sarvakarmavivarjitā || 6 ||

kāmākṣī kāmasaṃhartrī kāmakrodhavivarjitā |
śāṅkarī śāmbhavī śāntā candrasūryāgnilocanā || 7 ||

sujayā jayabhūmiṣṭhā jāhnavī janapūjitā |
śāstrā śāstramayā nityā śubhā candrārdhamastakā || 8 ||

bhāratī bhrāmarī kalpā karāḷī kṛṣṇapiṅgaḷā |
brāhmī nārāyaṇī raudrī candrāmṛtaparivṛtā || 9 ||

jyeṣṭhendirā mahāmāyā jagatsṛṣṭyādhikāriṇī |
brahmāṇḍakoṭisaṃsthānā kāminī kamalālayā || 10 ||

kātyāyanī kalātītā kālasaṃhārakāriṇī |
yoganiṣṭhā yogagamyā yogadhyeyā tapasvinī || 11 ||

ṅñānarūpā nirākārā bhaktābhīṣṭaphalapradā |
bhūtātmikā bhūtamātā bhūteśā bhūtadhāriṇī || 12 ||

svadhānārīmadhyagatā ṣaḍādhārādivardhinī |
mohitāṃśubhavā śubhrā sūkṣmā mātrā nirālasā || 13 ||

nimnagā nīlasaṅkāśā nityānandā harā parā |
sarvaṅñānapradānandā satyā durlabharūpiṇī || 14 ||

sarasvatī sarvagatā sarvābhīṣṭapradāyinī |
iti śrīdurgāṣṭottara śatanāmastotraṃ sampūrṇam ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics