PlainEnglish

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam – PlainEnglish

Comments Off on Sree Mallikarjuna Mangalasasanam – PlainEnglish 08 November 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 
umaakaaMtaaya kaaMtaaya kaamitaartha pradaayinE
SreegireeSaaya dEvaaya mallinaathaaya maMgaLam ||

sarvamaMgaLa roopaaya Sree nagEMdra nivaasinE
gaMgaadharaaya naathaaya SreegireeSaaya maMgaLam ||

satyaanaMda svaroopaaya nityaanaMda vidhaayanE
stutyaaya Srutigamyaaya SreegireeSaaya maMgaLam ||

muktipradaaya mukhyaaya bhaktaanugrahakaariNE
suMdarESaaya saumyaaya SreegireeSaaya maMgaLam ||

SreeSailE SikharESvaraM gaNapatiM Sree haTakESaM
punassaaraMgESvara biMduteerthamamalaM ghaMTaarka siddhESvaram |
gaMgaaM Sree bhramaraaMbikaaM girisutaamaaraamaveerESvaraM
SaMkhaMcakra varaahateerthamaniSaM SreeSailanaathaM bhajE ||

hastEkuraMgaM girimadhyaraMgaM SRuMgaaritaaMgaM girijaanuShaMgam
moordEMdugaMgaM madanaaMga bhaMgaM SreeSailaliMgaM Sirasaa namaami ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics