Oriya

Sree Maha Lakshmi Ashtottara Sata Naamaavali – Oriya

Comments Off on Sree Maha Lakshmi Ashtottara Sata Naamaavali – Oriya 23 December 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ଓଂ ପ୍ରକୃତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିକୃତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଭୂତହିତପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭୂତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁରଭ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପରମାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵାଚେ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମାଲୟାୟୈ ନମଃ (10)
ଓଂ ପଦ୍ମାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଚ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵାହାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵଧାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଧାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଧନ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ମୟ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟପୁଷ୍ଟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭାଵର୍ୟୈ ନମଃ (20)
ଓଂ ଅଦିତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦିତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦୀପ୍ତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵସୁଧାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵସୁଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ କମଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କାଂତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କାମାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରୋଧସଂଭଵାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅନୁଗ୍ରହପରାୟୈ ନମଃ (30)
ଓଂ ଋଦ୍ଧୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅନଘାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ହରିଵଲ୍ଲଭାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅଶୋକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦୀପ୍ତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକଶୋକ ଵିନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଧର୍ମନିଲୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କରୁଣାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକମାତ୍ରେ ନମଃ (40)
ଓଂ ପଦ୍ମପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମହସ୍ତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମସୁଂଦର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମୋଦ୍ଭଵାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମମୁଖ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ରମାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମମାଲାଧରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ (50)
ଓଂ ପଦ୍ମିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମଗଂଥିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଗଂଧାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁପ୍ରସନ୍ନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରସାଦାଭିମୁଖ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରଵଦନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରସହୋଦର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାୟୈ ନମଃ (60)
ଓଂ ଚଂଦ୍ରରୂପାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଇଂଦିରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଇଂଦୁଶୀତୁଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଆହ୍ଲୋଦଜନନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶିଵକର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିମଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଜନନ୍ୟୈ ନମଃ (70)
ଓଂ ତୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରୀତିପୁଷ୍କରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶାଂତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁକ୍ଲମାଲ୍ୟାଂବରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରିୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭାସ୍କର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବିଲ୍ଵନିଲୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵରାରୋହାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ୟଶସ୍ଵିନ୍ୟୈ ନମଃ (80)
ଓଂ ଵସୁଂଧରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଉଦାରାଂଗାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ହରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ହେମମାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଧନଧାନ୍ୟ କର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସିଦ୍ଧୟେ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ତ୍ରୈଣ ସୌମ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନୃପଵେଶ୍ମ ଗତାନଂଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵରଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ (90)
ଓଂ ଵସୁପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ୟପ୍ରାକାରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସମୁଦ୍ର ତନୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଜୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମଂଗଳାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁ ଵକ୍ଷଃସ୍ଥଲ ସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପତ୍ନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ (100)
ଓଂ ନାରାୟଣ ସମାଶ୍ରିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଧ୍ଵଂସିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵୋପଦ୍ରଵ ଵାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନଵଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାକାଳ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମ ଵିଷ୍ଣୁ ଶିଵାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିକାଲ ଜ୍ଞାନ ସଂପନ୍ନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭୁଵନେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ (108)

Read Related Stotrams:

– ମହା ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟଷ୍ଟକମ

– ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ

– ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ

– କନକ ଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ

– ଅଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics