English

Sree Maha Ganesha Pancharatnam – English

Comments Off on Sree Maha Ganesha Pancharatnam – English 22 November 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This is in romanized sanskrit according to IAST standard. View this in plain english.
 

Author: ādi śaṅkarācārya

mudā karātta modakaṃ sadā vimukti sādhakam |
kaḷādharāvataṃsakaṃ vilāsiloka rakṣakam |
anāyakaika nāyakaṃ vināśitebha daityakam |
natāśubhāśu nāśakaṃ namāmi taṃ vināyakam || 1 ||

natetarāti bhīkaraṃ navoditārka bhāsvaram |
namatsurāri nirjaraṃ natādhikāpadudḍharam |
sureśvaraṃ nidhīśvaraṃ gajeśvaraṃ gaṇeśvaram |
maheśvaraṃ tamāśraye parātparaṃ nirantaram || 2 ||

samasta loka śaṅkaraṃ nirasta daitya kuñjaram |
daretarodaraṃ varaṃ varebha vaktramakṣaram |
kṛpākaraṃ kṣamākaraṃ mudākaraṃ yaśaskaram |
manaskaraṃ namaskṛtāṃ namaskaromi bhāsvaram || 3 ||

akiñcanārti mārjanaṃ cirantanokti bhājanam |
purāri pūrva nandanaṃ surāri garva carvaṇam |
prapañca nāśa bhīṣaṇaṃ dhanañjayādi bhūṣaṇam |
kapola dānavāraṇaṃ bhaje purāṇa vāraṇam || 4 ||

nitānta kānti danta kānti manta kānti kātmajam |
acintya rūpamanta hīna mantarāya kṛntanam |
hṛdantare nirantaraṃ vasantameva yoginām |
tamekadantameva taṃ vicintayāmi santatam || 5 ||

mahāgaṇeśa pañcaratnamādareṇa yo‌உnvaham |
prajalpati prabhātake hṛdi smaran gaṇeśvaram |
arogatāmadoṣatāṃ susāhitīṃ suputratām |
samāhitāyu raṣṭabhūti mabhyupaiti so‌உcirāt ||

Read Related Stotrams:

– gaṇapati prārthana ghanāpāṭhaṃ

– gaṇeśa aṣṭottara śata nāmāvaḷi

– gaṇeśa aṣṭottara śata nāma stotram

– nitya pārāyaṇa ślokāḥ

– nitya sandhyā vandanam

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics