PlainEnglish

Shiva Mangalaashtakam – PlainEnglish

Comments Off on Shiva Mangalaashtakam – PlainEnglish 25 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 
bhavaaya caMdracooDaaya nirguNaaya guNaatmanE |
kaalakaalaaya rudraaya neelagreevaaya maMgaLam || 1 ||

vRuShaarooDhaaya bheemaaya vyaaghracarmaaMbaraaya ca |
paSoonaaMpatayE tubhyaM gaureekaaMtaaya maMgaLam || 2 ||

bhasmOddhooLitadEhaaya naagayagnyOpaveetinE |
rudraakShamaalaabhooShaaya vyOmakESaaya maMgaLam || 3 ||

sooryacaMdraagninEtraaya namaH kailaasavaasinE |
saccidaanaMdaroopaaya pramathESaaya maMgaLam || 4 ||

mRutyuMjayaaya saaMbaaya sRuShTisthityaMtakaariNE |
trayaMbakaaya SaaMtaaya trilOkESaaya maMgaLam || 5 ||

gaMgaadharaaya sOmaaya namO hariharaatmanE |
ugraaya tripuraghnaaya vaamadEvaaya maMgaLam || 6 ||

sadyOjaataaya Sarvaaya bhavya gnyaanapradaayinE |
eeSaanaaya namastubhyaM paMcavakraaya maMgaLam || 7 ||

sadaaSiva svaroopaaya namastatpuruShaaya ca |
aghOraaya ca ghOraaya mahaadEvaaya maMgaLam || 8 ||

mahaadEvasya dEvasya yaH paThEnmaMgaLaaShTakam |
sarvaartha siddhi maapnOti sa saayujyaM tataH param || 9 ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics