Gujarati

Shiva Bhujanga Prayata Stotram – Gujarati

Comments Off on Shiva Bhujanga Prayata Stotram – Gujarati 12 May 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

રચન: આદિ શંકરાચાર્ય

કૃપાસાગરાયાશુકાવ્યપ્રદાય
પ્રણમ્રાખિલાભીષ્ટસન્દાયકાય |
યતીન્દ્રૈરુપાસ્યાઙ્ઘ્રિપાથોરુહાય
પ્રબોધપ્રદાત્રે નમઃ શઙ્કરાય ||1||

ચિદાનન્દરૂપાય ચિન્મુદ્રિકોદ્ય-
ત્કરાયેશપર્યાયરૂપાય તુભ્યમ |
મુદા ગીયમાનાય વેદોત્તમાઙ્ગૈઃ
શ્રિતાનન્દદાત્રે નમઃ શઙ્કરાય ||2||

જટાજૂટમધ્યે પુરા યા સુરાણાં
ધુની સાદ્ય કર્મન્દિરૂપસ્ય શમ્ભોઃ
ગલે મલ્લિકામાલિકાવ્યાજતસ્તે
વિભાતીતિ મન્યે ગુરો કિં તથૈવ ||3||

નખેન્દુપ્રભાધૂતનમ્રાલિહાર્દા-
ન્ધકારવ્રજાયાબ્જમન્દસ્મિતાય |
મહામોહપાથોનિધેર્બાડબાય
પ્રશાન્તાય કુર્મો નમઃ શઙ્કરાય ||4||

પ્રણમ્રાન્તરઙ્ગાબ્જબોધપ્રદાત્રે
દિવારાત્રમવ્યાહતોસ્રાય કામમ |
ક્ષપેશાય ચિત્રાય લક્ષ્મ ક્ષયાભ્યાં
વિહીનાય કુર્મો નમઃ શઙ્કરાય ||5||

પ્રણમ્રાસ્યપાથોજમોદપ્રદાત્રે
સદાન્તસ્તમસ્તોમસંહારકર્ત્રે |
રજન્યા મપીદ્ધપ્રકાશાય કુર્મો
હ્યપૂર્વાય પૂષ્ણે નમઃ શઙ્કરાય ||6||

નતાનાં હૃદબ્જાનિ ફુલ્લાનિ શીઘ્રં
કરોમ્યાશુ યોગપ્રદાનેન નૂનમ |
પ્રબોધાય ચેત્થં સરોજાનિ ધત્સે
પ્રફુલ્લાનિ કિં ભો ગુરો બ્રૂહિ મહ્યમ ||7||

પ્રભાધૂતચન્દ્રાયુતાયાખિલેષ્ટ-
પ્રદાયાનતાનાં સમૂહાય શીઘ્રમ|
પ્રતીપાય નમ્રૌઘદુઃખાઘપઙ્ક્તે-
ર્મુદા સર્વદા સ્યાન્નમઃ શઙ્કરાય ||8||

વિનિષ્કાસિતાનીશ તત્ત્વાવબોધા –
ન્નતાનાં મનોભ્યો હ્યનન્યાશ્રયાણિ |
રજાંસિ પ્રપન્નાનિ પાદામ્બુજાતં
ગુરો રક્તવસ્ત્રાપદેશાદ્બિભર્ષિ ||9||

મતેર્વેદશીર્ષાધ્વસમ્પ્રાપકાયા-
નતાનાં જનાનાં કૃપાર્દ્રૈઃ કટાક્ષૈઃ |
તતેઃ પાપબૃન્દસ્ય શીઘ્રં નિહન્ત્રે
સ્મિતાસ્યાય કુર્મો નમઃ શઙ્કરાય ||10||

સુપર્વોક્તિગન્ધેન હીનાય તૂર્ણં
પુરા તોટકાયાખિલજ્ઞાનદાત્રે|
પ્રવાલીયગર્વાપહારસ્ય કર્ત્રે
પદાબ્જમ્રદિમ્ના નમઃ શઙ્કરાય ||11||

ભવામ્ભોધિમગ્નાન્જનાન્દુઃખયુક્તાન
જવાદુદ્દિધીર્ષુર્ભવાનિત્યહો‌உહમ |
વિદિત્વા હિ તે કીર્તિમન્યાદૃશામ્ભો
સુખં નિર્વિશઙ્કઃ સ્વપિમ્યસ્તયત્નઃ ||12||

||ઇતિ શ્રીશઙ્કરાચાર્ય ભુજઙ્ગપ્રયાતસ્તોત્રમ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics