English

Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram – English

1 Comment 15 April 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This is in romanized sanskrit according to IAST standard. View this in plain english.
 

Author: sarva devatā

kṣamasva bhagavatyamba kṣamā śīle parātpare|
śuddha satva svarūpeca kopādi pari varjite||

upame sarva sādhvīnāṃ devīnāṃ deva pūjite|
tvayā vinā jagatsarvaṃ mṛta tulyañca niṣphalam|

sarva sampatsvarūpātvaṃ sarveṣāṃ sarva rūpiṇī|
rāseśvaryadhi devītvaṃ tvatkalāḥ sarvayoṣitaḥ||

kailāse pārvatī tvañca kṣīrodhe sindhu kanyakā|
svargeca svarga lakṣmī stvaṃ martya lakṣmīśca bhūtale||

vaikuṇṭheca mahālakṣmīḥ devadevī sarasvatī|
gaṅgāca tulasītvañca sāvitrī brahma lokataḥ||

kṛṣṇa prāṇādhi devītvaṃ goloke rādhikā svayam|
rāse rāseśvarī tvañca bṛndā bṛndāvane vane||

kṛṣṇa priyā tvaṃ bhāṇḍīre candrā candana kānane|
virajā campaka vane śata śṛṅgeca sundarī|

padmāvatī padma vane mālatī mālatī vane|
kunda dantī kundavane suśīlā ketakī vane||

kadamba mālā tvaṃ devī kadamba kānane2pica|
rājalakṣmīḥ rāja gehe gṛhalakṣmī rgṛhe gṛhe||

ityuktvā devatāssarvāḥ munayo manavastathā|
rūrūdurna mravadanāḥ śuṣka kaṇṭhoṣṭha tālukāḥ||

iti lakṣmī stavaṃ puṇyaṃ sarvadevaiḥ kṛtaṃ śubham|
yaḥ paṭhetprātarutthāya savaisarvaṃ labheddhruvam||

abhāryo labhate bhāryāṃ vinītāṃ susutāṃ satīm|
suśīlāṃ sundarīṃ ramyāmati supriyavādinīm||

putra pautra vatīṃ śuddhāṃ kulajāṃ komalāṃ varām|
aputro labhate putraṃ vaiṣṇavaṃ cirajīvinam||

paramaiśvarya yuktañca vidyāvantaṃ yaśasvinam|
bhraṣṭarājyo labhedrājyaṃ bhraṣṭa śrīrlabhete śriyam||

hata bandhurlabhedbandhuṃ dhana bhraṣṭo dhanaṃ labhet||
kīrti hīno labhetkīrtiṃ pratiṣṭhāñca labheddhruvam||

sarva maṅgaḷadaṃ stotraṃ śoka santāpa nāśanam|
harṣānandakaraṃ śāśvaddharma mokṣa suhṛtpadam||

|| iti sarva deva kṛta lakṣmī stotraṃ sampūrṇam ||

Your Comments

1 comment

  1. trilok reddy says:

    thank u for providing wonderful stotram


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics