Oriya

Sai Baba Ashtottara Sata Namavali – Oriya

Comments Off on Sai Baba Ashtottara Sata Namavali – Oriya 22 July 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ଓଂ ସାୟିନାଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ମାରୁତ୍ୟାଦି ରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶେଷଶାୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ଗୋଦାଵରୀତଟ ଶିରଡୀ ଵାସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତ ହୃଦାଲୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵହୃଦ୍ଵାସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତାଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତ ଭଵିଷ୍ୟଦ୍ଭାଵଵର୍ଜତାୟ ନମଃ
ଓଂ କାଲାତୀ ତାୟ ନମଃ || 10 ||
ଓଂ କାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ କାଲକାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ କାଲ ଦର୍ପଦମନାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁଂଜୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅମର୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ମର୍ତ୍ୟାଭୟ ପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜୀଵାଧାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଧାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତା ଵନ ସମର୍ଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତାଵନ ପ୍ରତିଜ୍ଞାୟ ନମଃ || 20 ||
ଓଂ ଅନ୍ନଵସ୍ତ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆରୋଗ୍ୟକ୍ଷେମଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧନ ମାଂଗଲ୍ୟଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ବୁଦ୍ଧୀ ସିଦ୍ଧୀ ଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁତ୍ର ମିତ୍ର କଳତ୍ର ବଂଧୁଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗକ୍ଷେମ ମଵହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆପଦ୍ଭାଂଧଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାର୍ଗ ବଂଧଵେ ନମଃ
ଓଂ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସର୍ଵାପଵର୍ଗଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ || 30 ||
ଓଂ ପ୍ରୀତିଵର୍ଦ ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଂତର୍ୟାନାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଆନଂଦ ଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆନଂଦଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତଃ ପିତ୍ରେ ନମଃ || 40 ||
ଓଂ ଭକ୍ତା ନାଂ ମାତୃ ଦାତୃ ପିତାମହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତା ଭୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀ ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ର ହକାତରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶରଣାଗତ ଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଞାନ ଵୈରାଗ୍ୟଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରେମପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଂଶୟ ହୃଦୟ ଦୌର୍ଭଲ୍ୟ ପାପକର୍ମଵାସନାକ୍ଷୟକ ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ହୃଦୟ ଗ୍ରଂଧଭେଦ କାୟ ନମଃ || 50 ||
ଓଂ କର୍ମ ଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧସତ୍ଵ ସ୍ଧିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୁଣାତୀ ତଗୁଣାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂତ କଳ୍ୟାଣଗୁଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅମିତ ପରାକ୍ର ମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ଜୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ଦର୍ଷା କ୍ଷୋଭ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅପରାଜିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକେସୁ ଅଵିଘାତଗତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅଶକ୍ୟର ହିତାୟ ନମଃ || 60 ||
ଓଂ ସର୍ଵଶକ୍ତି ମୂର୍ତ ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁରୂପସୁଂଦରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଲୋଚନାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାରୂପ ଵିଶ୍ଵମୂର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅରୂପଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚିଂତ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଂତ ର୍ୟାମିନେ ନମଃ
ଓଂ ମନୋ ଵାଗତୀତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତୟେ ନମଃ || 70 ||
ଓଂ ସୁଲଭ ଦୁର୍ଲ ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅସହାୟ ସହାୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନାଧ ନାଧୟେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଭାର ଭ୍ରତେ ନମଃ
ଓଂ ଅକର୍ମାନେ କକର୍ମାନୁ କର୍ମିଣେ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରଵଣ କୀର୍ତ ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ତୀର୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵାସୁଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତାଂଗ ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ପରାୟଣାୟ ନମଃ || 80 ||
ଓଂ ଲୋକନାଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାଵ ନାନ ଘାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାଂଶୁଵେ ନମଃ
ଓଂ ଭାସ୍କର ପ୍ରଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟତଶ୍ଚର୍ୟାଦି ସୁଵ୍ରତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟଧର୍ମପରାୟଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ସିଦ୍ଦେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସିଦ୍ଦ ସଂକଲ୍ପାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ || 90 ||
ଓଂ ଭକ୍ତାଵଶ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ପୁରୁଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟତତ୍ତ୍ଵବୋଧ କାୟ ନମଃ
ଓଂ କାମାଦିଷ ଡୈଵର ଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଅଭେ ଦାନଂଦାନୁଭଵ ପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵମତ ସମ୍ମତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର ମଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଦ୍ଭୁତାନଂଦ ଚର୍ୟାୟ ନମଃ || 100 ||
ଓଂ ପ୍ରପନ୍ନାର୍ତି ହରୟ ନମଃ
ଓଂ ସଂସାର ସର୍ଵ ଦୁ:ଖକ୍ଷୟକାର କାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵ ଵିତ୍ସର୍ଵତୋମୁଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଂତର୍ଭ ହିସ୍ଥିତୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵମଂଗଳ କରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ସମର ସନ୍ମାର୍ଗ ସ୍ଥାପନାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ସମର୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଥାୟ ନମଃ || 108 ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics