English

Rudra Ashtakam – English

Comments Off on Rudra Ashtakam – English 23 December 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This is in romanized sanskrit according to IAST standard. View this in plain english.
 
namāmīśa mīśāna nirvāṇarūpaṃ vibhuṃ vyāpakaṃ brahmaveda svarūpam |
nijaṃ nirguṇaṃ nirvikalpaṃ nirīhaṃ cadākāśa mākāśavāsaṃ bhajeham ||

nirākāra moṅkāra mūlaṃ turīyaṃ giriṅñāna gotīta mīśaṃ girīśam |
karāḷaṃ mahākālakālaṃ kṛpālaṃ guṇāgāra saṃsārasāraṃ nato ham ||

tuṣārādri saṅkāśa gauraṃ gambhīraṃ manobhūtakoṭi prabhā śrīśarīram |
sphuranmauḷikallolinī cārugāṅgaṃ lastphālabālendu bhūṣaṃ maheśam ||

calatkuṇḍalaṃ bhrū sunetraṃ viśālaṃ prasannānanaṃ nīlakaṇṭhaṃ dayāḷum |
mṛgādhīśa carmāmbaraṃ muṇḍamālaṃ priyaṃ śaṅkaraṃ sarvanāthaṃ bhajāmi ||

pracaṇḍaṃ prakṛṣṭaṃ pragalbhaṃ pareśam akhaṇḍam ajaṃ bhānukoṭi prakāśam |
trayī śūla nirmūlanaṃ śūlapāṇiṃ bhajehaṃ bhavānīpatiṃ bhāvagamyam ||

kaḷātīta kaḷyāṇa kalpāntarī sadā sajjanānandadātā purārī |
cidānanda sandoha mohāpakārī prasīda prasīda prabho manmadhārī ||

na yāvad umānātha pādāravindaṃ bhajantīha loke pare vā nārāṇām |
na tāvatsukhaṃ śānti santāpanāśaṃ prasīda prabho sarvabhūtādhivāsa ||

najānāmi yogaṃ japaṃ naiva pūjāṃ nato haṃ sadā sarvadā deva tubhyam |
jarājanma duḥkhaughatātapyamānaṃ prabhopāhi apannamīśa prasīda! ||

Read Related Stotrams:

– liṅgāṣṭakam

– candra śekharāṣṭakam

– bilvāṣṭakam

– śiva pañcākṣari stotram

– śrī rudraṃ namakam

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics