Kannada

Ramadasu Keerthanas E Teeruga Nanu Daya Choochedavo – Kannada

0 Comments 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ರಾಮದಾಸು

ಏ ತೀರುಗ ನನು ದಯ ಚೂಚೆದವೋ, ಇನ ವಂಶೋತ್ತಮ ರಾಮಾ
ನಾ ತರಮಾ ಭವ ಸಾಗರಮೀದನು, ನಳಿನ ದಳೇಕ್ಷಣ ರಾಮಾ

ಶ್ರೀ ರಘು ನಂದನ ಸೀತಾ ರಮಣಾ, ಶ್ರಿತಜನ ಪೋಷಕ ರಾಮಾ
ಕಾರುಣ್ಯಾಲಯ ಭಕ್ತ ವರದ ನಿನು, ಕನ್ನದಿ ಕಾನುಪು ರಾಮಾ

ಕ್ರೂರಕರ್ಮಮುಲು ನೇರಕ ಚೇಸಿತಿ, ನೇರಮುಲೆಂಚಕು ರಾಮಾ
ದಾರಿದ್ರ್ಯಮು ಪರಿಹಾರಮು ಸೇಯವೇ, ದೈವ ಶಿಖಾಮಣಿ ರಾಮಾ

ವಾಸವ ನುತ ರಾಮದಾಸ ಪೋಷಕ ವಂದನ ಮಯೋಧ್ಯ ರಾಮಾ
ಭಾಸುರ ವರ ಸದ್ಗುಣಮುಲು ಕಲ್ಗಿನ ಭದ್ರಾದ್ರೀಶ್ವರ ರಾಮಾ

Read Related Stotrams:

– ರಾಮದಾಸು ಕೀರ್ತನ ಪಲುಕೇ ಬಂಗಾರಮಾಯೆನಾ

– ರಾಮದಾಸು ಕೀರ್ತನ ಪಲುಕೇ ಬಂಗಾರಮಾಯೆನಾ

– ತ್ಯಾಗರಾಜ ಪಂಚರತ್ನ ಕೀರ್ತನ ಸಮಯಾನಿಕಿ ತಗು ಮಾಟಲಾಡೆನೆ

– ತ್ಯಾಗರಾಜ ಪಂಚರತ್ನ ಕೀರ್ತನ ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು

– ರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics