Devanagari,Sanskrit,Hindi

Ramadasu Keerthanas E Teeruga Nanu Daya Choochedavo – Devanagari

Comments Off on Ramadasu Keerthanas E Teeruga Nanu Daya Choochedavo – Devanagari 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: रामदासु

ए तीरुग ननु दय चूचेदवो, इन वंशोत्तम रामा
ना तरमा भव सागरमीदनु, नलिन दलेक्षण रामा

श्री रघु नन्दन सीता रमणा, श्रितजन पोषक रामा
कारुण्यालय भक्त वरद निनु, कन्नदि कानुपु रामा

क्रूरकर्ममुलु नेरक चेसिति, नेरमुलेञ्चकु रामा
दारिद्र्यमु परिहारमु सेयवे, दैव शिखामणि रामा

वासव नुत रामदास पोषक वन्दन मयोध्य रामा
भासुर वर सद्गुणमुलु कल्गिन भद्राद्रीश्वर रामा

Read Related Stotrams:

– रामदासु कीर्तन पलुके बङ्गारमायेना

– रामदासु कीर्तन पलुके बङ्गारमायेना

– त्यागराज पञ्चरत्न कीर्तन समयानिकि तगु माटलाडेने

– त्यागराज पञ्चरत्न कीर्तन एन्दरो महानुभावुलु

– राम रक्षा स्तोत्रम्

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics