English

Nava Durga Stotram – English

Comments Off on Nava Durga Stotram – English 22 October 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This is in romanized sanskrit according to IAST standard. View this in plain english.
 

Author: vāgdevī

gaṇeśaḥ
haridrābhañcaturvādu hāridravasanaṃvibhum |
pāśāṅkuśadharaṃ daivaṃmodakandantameva ca ||

devī śailaputrī
vande vāñchitalābhāya candrārdhakṛtaśekharāṃ|
vṛṣārūḍhāṃ śūladharāṃ śailaputrī yaśasvinīm ||

devī brahmacāriṇī
dadhānā karapadmābhyāmakṣamālā kamaṇḍalū |
devī prasīdatu mayi brahmacāriṇyanuttamā ||

devī candraghaṇṭeti
piṇḍajapravarārūḍhā candakopāstrakairyutā |
prasādaṃ tanute mahyaṃ candraghaṇṭeti viśrutā ||

devī kūṣmāṇḍā
surāsampūrṇakalaśaṃ rudhirāplutameva ca |
dadhānā hastapadmābhyāṃ kūṣmāṇḍā śubhadāstu me ||

devīskandamātā
siṃhāsanagatā nityaṃ padmāśritakaradvayā |
śubhadāstu sadā devī skandamātā yaśasvinī ||

devīkātyāyaṇī
candrahāsojjvalakarā śārdūlavaravāhanā |
kātyāyanī śubhaṃ dadyādevī dānavaghātinī ||

devīkālarātri
ekaveṇī japākarṇapūra nagnā kharāsthitā |
lamboṣṭhī karṇikākarṇī tailābhyaktaśarīriṇī || vāmapādollasallohalatākaṇṭakabhūṣaṇā |
vardhanamūrdhvajā kṛṣṇā kālarātrirbhayaṅkarī ||

devīmahāgaurī
śvete vṛṣe samārūḍhā śvetāmbaradharā śuciḥ |
mahāgaurī śubhaṃ dadyānmahādevapramodadā ||

devīsiddhidātri
siddhagandharvayakṣādyairasurairamarairapi |
sevyamānā sadā bhūyāt siddhidā siddhidāyinī ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics