Oriya

Lakshmi Narasimha Ashtottara Sata Namavali – Oriya

Comments Off on Lakshmi Narasimha Ashtottara Sata Namavali – Oriya 12 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ଓଂ ନାରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦିଵ୍ୟ ସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାବଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଗ୍ର ସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ତଂଭଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଗ୍ରଲୋଚନାୟ ନମଃ
ଓଂ ରୌଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଦ୍ଭୁତାୟ ନମଃ || 10 ||
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗାନଂଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ
ଓଂ କୋଲାହଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚକ୍ରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଜୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜୟଵର୍ଣନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଂଚାନନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ || 20 ||
ଓଂ ଅଘୋରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଘୋର ଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଵଲନ୍ମୁଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହା ଜ୍ଵାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଵାଲାମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ମହା ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ନିଟଲାକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ନିରୀକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରତାପନାୟ ନମଃ || 30 ||
ଓଂ ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟୁଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଡକୋପିନେ ନମଃ
ଓଂ ସଦାଶିଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ୟକ ଶିପୁଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଦୈତ୍ୟଦାନ ଵଭଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୁଣଭଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଭଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ବଲଭଦ୍ରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଭଦ୍ରକାୟ ନମଃ || 40 ||
ଓଂ କରାଳାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିକରାଳାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିକର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵର୍ତ୍ରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିଂଶୁମାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଈଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଭୈରଵାଡଂବରାୟ ନମଃ || 50 ||
ଓଂ ଦିଵ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ କଵୟେ ନମଃ
ଓଂ ମାଧଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଧୋକ୍ଷଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅକ୍ଷରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶର୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଧ୍ଭୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭଵ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଘାସ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ନଖାସ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୂର୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ସୁରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରବାହଵେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ || 70 ||
ଓଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧ ପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରଦଂଷ୍ଟ୍ରୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରନଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାନଂଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରଂତପାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵମଂତ୍ରୈକ ରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵତଂତ୍ରାତ୍ମକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ || 80 ||
ଓଂ ଵୈଶାଖ ଶୁକ୍ଲ ଭୂତୋତ୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶରଣାଗତ ଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଦାର କୀର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଦଂଡ ଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦତ୍ରୟ ପ୍ରପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵତ୍ସାଂକାୟ ନମଃ || 90 ||
ଓଂ ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଵ୍ୟପିନେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗନ୍ମୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ଭାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗନ୍ନାଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାକାୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଵିରୂପଭ୍ରତେ ନମଃ
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ପରଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଗୁଣାୟ ନମଃ || 100 ||
ଓଂ ନୃକେ ସରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ପରତତ୍ତ୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରଂଧାମ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଧୀରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଲକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହାୟ ନମଃ || 108 ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics