English

Ketu Kavacham – English

Comments Off on Ketu Kavacham – English 14 December 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This is in romanized sanskrit according to IAST standard. View this in plain english.
 
dhyānaṃ
ketuṃ karālavadanaṃ citravarṇaṃ kirīṭinam |
praṇamāmi sadā ketuṃ dhvajākāraṃ graheśvaram || 1 ||

| atha ketu kavacam |

citravarṇaḥ śiraḥ pātu bhālaṃ dhūmrasamadyutiḥ |
pātu netre piṅgalākṣaḥ śrutī me raktalocanaḥ || 2 ||

ghrāṇaṃ pātu suvarṇābhaścibukaṃ siṃhikāsutaḥ |
pātu kaṇṭhaṃ ca me ketuḥ skandhau pātu grahādhipaḥ || 3 ||

hastau pātu suraśreṣṭhaḥ kukṣiṃ pātu mahāgrahaḥ |
siṃhāsanaḥ kaṭiṃ pātu madhyaṃ pātu mahāsuraḥ || 4 ||

ūrū pātu mahāśīrṣo jānunī me‌உtikopanaḥ |
pātu pādau ca me krūraḥ sarvāṅgaṃ narapiṅgalaḥ || 5 ||

phalaśrutiḥ
ya idaṃ kavacaṃ divyaṃ sarvarogavināśanam |
sarvaśatruvināśaṃ ca dhāraṇādvijayī bhavet || 6 ||

|| iti śrībrahmāṇḍapurāṇe ketukavacaṃ sampūrṇam ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics