Bengali

Hanuman Ashtottara Sata Namavali – Bengali

Comments Off on Hanuman Ashtottara Sata Namavali – Bengali 23 December 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ওং শ্রী আংজনেয়ায় নমঃ
ওং মহাবীরায় নমঃ
ওং হনুমতে নমঃ
ওং সীতাদেবি মুদ্রাপ্রদায়কায় নমঃ
ওং মারুতাত্মজায় নমঃ
ওং তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায় নমঃ
ওং অশোকবনিকাচ্চেত্রে নমঃ
ওং সর্ববংধ বিমোক্ত্রে নমঃ
ওং রক্ষোবিধ্বংসকারকায়নমঃ
ওং পরবিদ্বপ নমঃ
ওং পরশৌর্য় বিনাশনায় নমঃ
ওং পরমংত্র নিরাকর্ত্রে নমঃ
ওং পরমংত্র প্রভেবকায় নমঃ
ওং সর্বগ্রহ বিনাশিনে নমঃ
ওং ভীমসেন সহায়কৃতে নমঃ
ওং সর্বদুঃখ হরায় নমঃ
ওং সর্বলোক চারিণে নমঃ
ওং মনোজবায় নমঃ
ওং পারিজাত ধৃমমূলস্ধায় নমঃ
ওং সর্বমংত্র স্বরূপবতে নমঃ
ওং সর্বয়ংত্রাত্মকায় নমঃ
ওং সর্বতংত্র স্বরূপিণে নমঃ
ওং কপীশ্বরায় নমঃ
ওং মহাকায়ায় নমঃ
ওং সর্বরোগহরায় নমঃ
ওং প্রভবে নমঃ
ওং বলসিদ্ধিকরায় নমঃ
ওং সর্ব বিদ্য়াসংপত্র্প বায়কায় নমঃ
ওং কপিসেনা নায়কায় নমঃ
ওং ভবিষ্য়চ্চতু রাননায় নমঃ
ওং কূমার ব্রহ্মচারিণে নমঃ
ওং রত্নকুংডল দীপ্তিমতে নমঃ
ওং চংচল দ্বাল সন্নদ্ধলংবমান শিখোজ্বলায় নমঃ
ওং গংধ্র্ব বিদ্য়াতত্বজ্ঞায় নমঃ
ওং মহাবলপরাক্রমায় নমঃ
ওং কারাগৃহ বিমোক্ত্রে নমঃ
ওং শৃংখল বংধ বিমোচকায় নমঃ
ওং সাগরোত্তারকায় নমঃ
ওং প্রাজ্ঞায় নমঃ
ওং রামদূতায় নমঃ
ওং প্রতাপবতে নমঃ
ওং বানরায় নমঃ
ওং কেসরিসুতায় নমঃ
ওং সীতাশোক নিবারণায় নমঃ
ওং অংজনা গর্ভসংভুতায় নমঃ
ওং বালর্ক সদৃশাননায় নমঃ
ওং বিভীষণ প্রিয়করায় নমঃ
ওং দশগ্রীব কুলাংতকায় নমঃ
ওং লক্ষ্মণ প্রাণদাত্রে নমঃ
ওং বজ্রকায়ায় নমঃ
ওং মহাদ্য়ুতয়ে নমঃ
ওং চিরংজীবিনে নমঃ
ওং রামভক্তায় নমঃ
ওং দ্তেত্য়কার্য় বিঘাতকায় নমঃ
ওং অক্ষহংত্রে নমঃ
ওং কাংচনাভায় নমঃ
ওং পংচবক্ত্রায় নমঃ
ওং মহাতপসে নমঃ
ওং লংকিণেভংজনায় নমঃ
ওং গংধমাদন শ্তেল নমঃ
ওং লংকাপুর বিদাহকায় নমঃ
ওং সুগ্রীব সচিবায় নমঃ
ওং ধীরায় নমঃ
ওং শূরায় নমঃ
ওং দ্তেত্য়কুলাংতকায় নমঃ
ওং সুরার্চিতায় নমঃ
ওং মহাতেজসে নমঃ
ওং রাম চূডামণি প্রদায় কামরূপিবে নমঃ
ওং শ্রী পিংগলাক্ষায় নমঃ
ওং নার্ধি ংতে নাক নমঃ
ওং কবলীকৃত মার্তাংডমংডলায় নমঃ
ওং কবলীকৃত মার্তাংড নমঃ
ওং বিজিতেংদ্রিয়ায় নমঃ
ওং রামসুগ্রীব সংদাত্রে নমঃ
ওং মহারাবণ মর্ধনায় নমঃ
ওং স্পটিকা ভায় নমঃ
ওং বাগ ধীশায় নমঃ
ওং নব ব্য়াকৃতি পংডিতায় নমঃ
ওং চতুর্ভাহবে নমঃ
ওং দীনবংধবে নমঃ
ওং মহত্মনে নমঃ
ওং ভক্ত বত্সলায় নমঃ
ওং সংজীবন নগা হর্ত্রে নমঃ
ওং শুচয়ে নমঃ
ওং বাগ্মিনে নমঃ
ওং দৃঢব্রতায় নমঃ
ওং কালনেমি প্রমধনায় নমঃ
ওং হরিমর্কট মর্কটায়নমঃ
ওং দাংতায় নমঃ
ওং শাংতায় নমঃ
ওং প্রসন্নাত্মনে নমঃ
ওং শতকংঠ মদাবহৃতেনমঃ
ওং য়োগিনে নমঃ
ওং রামকধালোলায় নমঃ
ওং সীতান্বেষণ পংডিতায় নমঃ
ওং বজ্র নখায় নমঃ
ওং রুদ্রবীর্য় সমুদ্ভবায় নমঃ
ওং ইংদ্র জিত্প্র্রহিতা মোঘব্রহ্মস্ত্র বিনিবার কায় নমঃ
ওং পার্ধ ধ্বজাগ্র সংবাসিনে নমঃ
ওং শরপংজর ভেদকায় নমঃ
ওং দশবাহবে নমঃ
ওং লোকপূজ্য়ায় নমঃ
ওং জাং বত্প্র তি বর্ধনায় নমঃ
ওং সীত সবেত শ্রীরামপাদ সেবা দুরংধরায় নমঃ

Read Related Stotrams:

– আংজনেয় দংডকম

– হনুমান চালীসা

– নিত্য় পারায়ণ শ্লোকাঃ

– রাম রক্ষা স্তোত্রম

– শ্রী রাম পংচ রত্ন স্তোত্রম

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics