Bengali

Guru Paduka Stotram – Bengali

1 Comment 26 September 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

রচন: আদি শংকরাচার্য়

অনন্তসংসার সমুদ্রতার নৌকায়িতাভ্য়াং গুরুভক্তিদাভ্য়াম |
বৈরাগ্য়সাম্রাজ্য়দপূজনাভ্য়াং নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্য়াম || 1 ||

কবিত্ববারাশিনিশাকরাভ্য়াং দৌর্ভাগ্য়দাবাং বুদমালিকাভ্য়াম |
দূরিকৃতানম্র বিপত্ততিভ্য়াং নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্য়াম || 2 ||

নতা য়য়োঃ শ্রীপতিতাং সমীয়ুঃ কদাচিদপ্য়াশু দরিদ্রবর্য়াঃ |
মূকাশ্র্চ বাচস্পতিতাং হি তাভ্য়াং নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্য়াম || 3 ||

নালীকনীকাশ পদাহৃতাভ্য়াং নানাবিমোহাদি নিবারিকাভ্য়াম |
নমজ্জনাভীষ্টততিপ্রদাভ্য়াং নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্য়াম || 4 ||

নৃপালি মৌলিব্রজরত্নকান্তি সরিদ্বিরাজত ঝষকন্য়কাভ্য়াম |
নৃপত্বদাভ্য়াং নতলোকপঙ্কতে: নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্য়াম || 5 ||

পাপান্ধকারার্ক পরম্পরাভ্য়াং তাপত্রয়াহীন্দ্র খগেশ্র্বরাভ্য়াম |
জাড্য়াব্ধি সংশোষণ বাডবাভ্য়াং নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্য়াম || 6 ||

শমাদিষট্ক প্রদবৈভবাভ্য়াং সমাধিদান ব্রতদীক্ষিতাভ্য়াম |
রমাধবান্ধ্রিস্থিরভক্তিদাভ্য়াং নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্য়াম || 7 ||

স্বার্চাপরাণাম অখিলেষ্টদাভ্য়াং স্বাহাসহায়াক্ষধুরন্ধরাভ্য়াম |
স্বান্তাচ্ছভাবপ্রদপূজনাভ্য়াং নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্য়াম || 8 ||

কামাদিসর্প ব্রজগারুডাভ্য়াং বিবেকবৈরাগ্য় নিধিপ্রদাভ্য়াম |
বোধপ্রদাভ্য়াং দৃতমোক্ষদাভ্য়াং নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্য়াম || 9 ||

Your Comments

1 comment

  1. Partha Bera says:

    many many thanks!


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics