ShuddhaKannada

Govinda Namaavali – ShuddhaKannada

Comments Off on Govinda Namaavali – ShuddhaKannada 08 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಗೋವಿನ್ದಾ ಶ್ರೀ ವೇಙ್ಕಟೇಶಾ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಗೋವಿನ್ದಾ ಭಾಗವತಾ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿನ್ದಾ
ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ಗೋವಿನ್ದಾ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಗೋವಿನ್ದಾ ಹರಿ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗೋಕುಲ ನನ್ದನ ಗೋವಿನ್ದಾ

ಪುರಾಣ ಪುರುಷಾ ಗೋವಿನ್ದಾ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ಗೋವಿನ್ದಾ
ನನ್ದ ನನ್ದನಾ ಗೋವಿನ್ದಾ ನವನೀತ ಚೋರಾ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಪಶುಪಾಲಕ ಶ್ರೀ ಗೋವಿನ್ದಾ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ಗೋವಿನ್ದಾ
ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ಗೋವಿನ್ದಾ ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಗೋವಿನ್ದಾ ಹರಿ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗೋಕುಲ ನನ್ದನ ಗೋವಿನ್ದಾ

ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲಕ ಗೋವಿನ್ದಾ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣ ಗೋವಿನ್ದಾ
ವಜ್ರ ಮಕುಟಧರ ಗೋವಿನ್ದಾ ವರಾಹ ಮೂರ್ತೀ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಗೋಪೀಜನ ಲೋಲ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಗೋವಿನ್ದಾ
ದಶರಧ ನನ್ದನ ಗೋವಿನ್ದಾ ದಶಮುಖ ಮರ್ಧನ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಗೋವಿನ್ದಾ ಹರಿ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗೋಕುಲ ನನ್ದನ ಗೋವಿನ್ದಾ

ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನಾ ಗೋವಿನ್ದಾ ಪಾಣ್ಡವ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಗೋವಿನ್ದಾ ಮಧು ಸೂಧನಾ ಹರಿ ಗೋವಿನ್ದಾ
ವರಾಹ ನ್ರುಸಿಂಹ ಗೋವಿನ್ದಾ ವಾಮನ ಭೃಗುರಾಮ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಬಲರಾಮಾನುಜ ಗೋವಿನ್ದಾ ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಿಧರ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಗೋವಿನ್ದಾ ಹರಿ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗೋಕುಲ ನನ್ದನ ಗೋವಿನ್ದಾ

ವೇಣು ಗಾನ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿನ್ದಾ ವೇಙ್ಕಟ ರಮಣಾ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಸೀತಾ ನಾಯಕ ಗೋವಿನ್ದಾ ಶ್ರಿತಪರಿಪಾಲಕ ಗೋವಿನ್ದಾ
ದರಿದ್ರಜನ ಪೋಷಕ ಗೋವಿನ್ದಾ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿನ್ದಾ ಆಪಧ್ಭಾನ್ದವ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಗೋವಿನ್ದಾ ಹರಿ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗೋಕುಲ ನನ್ದನ ಗೋವಿನ್ದಾ

ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ಗೋವಿನ್ದಾ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಕಮಲ ದಳಾಕ್ಷಾ ಗೋವಿನ್ದಾ ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಪಾಪ ವಿನಾಶಕ ಗೋವಿನ್ದಾ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಶ್ರೀಮುದ್ರಾಙ್ಕಿತ ಗೋವಿನ್ದಾ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಙ್ಕಿತ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಗೋವಿನ್ದಾ ಹರಿ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗೋಕುಲ ನನ್ದನ ಗೋವಿನ್ದಾ

ಧರಣೀ ನಾಯಕ ಗೋವಿನ್ದಾ ದಿನಕರ ತೇಜಾ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಪದ್ಮಾವತೀ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿನ್ದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತೇ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಗೋವಿನ್ದಾ ಅಕ್ಷಯ ವರದಾ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಶಙ್ಖ ಚಕ್ರಧರ ಗೋವಿನ್ದಾ ಸಾರಙ್ಗ ಗದಾಧರ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಗೋವಿನ್ದಾ ಹರಿ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗೋಕುಲ ನನ್ದನ ಗೋವಿನ್ದಾ

ವಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಗೋವಿನ್ದಾ ವಿರೋಧಿ ಮರ್ಧನ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಹರ ಗೋವಿನ್ದಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭ ಗೋವಿನ್ದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಗೋವಿನ್ದಾ ಕಾಞ್ಚನಾಮ್ಬರಧರ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಗೋವಿನ್ದಾ ಹರಿ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗೋಕುಲ ನನ್ದನ ಗೋವಿನ್ದಾ

ಗರುಡ ವಾಹನಾ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗಜರಾಜ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿನ್ದಾ
ವಾನರ ಸೇವಿತ ಗೋವಿನ್ದಾ ವಾರಥಿ ಬನ್ಧನ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಏಡು ಕೊಣ್ಡಲ ವಾಡಾ ಗೋವಿನ್ದಾ ಏಕತ್ವ ರೂಪಾ ಗೋವಿನ್ದಾ
ರಾಮ ಕ್ರಿಷ್ಣಾ ಗೋವಿನ್ದಾ ರಘುಕುಲ ನನ್ದನ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಗೋವಿನ್ದಾ ಹರಿ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗೋಕುಲ ನನ್ದನ ಗೋವಿನ್ದಾ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವ ಗೋವಿನ್ದಾ ಪರಮ ದಯಾಕರ ಗೋವಿನ್ದಾ
ವಜ್ರ ಮಕುಟದರ ಗೋವಿನ್ದಾ ವೈಜಯನ್ತಿ ಮಾಲ ಗೋವಿನ್ದಾ
ವಡ್ಡೀ ಕಾಸುಲ ವಾಡಾ ಗೋವಿನ್ದಾ ವಾಸುದೇವ ತನಯಾ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಬಿಲ್ವಪತ್ರಾರ್ಚಿತ ಗೋವಿನ್ದಾ ಭಿಕ್ಷುಕ ಸಂಸ್ತುತ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಗೋವಿನ್ದಾ ಹರಿ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗೋಕುಲ ನನ್ದನ ಗೋವಿನ್ದಾ

ಸ್ತ್ರೀ ಪುಂ ರೂಪಾ ಗೋವಿನ್ದಾ ಶಿವಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದ ರೂಪಾ ಗೋವಿನ್ದಾ ಭಕ್ತ ತಾರಕಾ ಗೋವಿನ್ದಾ
ನಿತ್ಯ ಕಳ್ಯಾಣ ಗೋವಿನ್ದಾ ನೀರಜ ನಾಭಾ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಹತಿ ರಾಮ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿನ್ದಾ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಗೋವಿನ್ದಾ ಹರಿ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗೋಕುಲ ನನ್ದನ ಗೋವಿನ್ದಾ

ಜನಾರ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿನ್ದಾ ಜಗತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪಾ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿನ್ದಾ ಅಭನ್ನಿರಾಸಾದ ಗೋವಿನ್ದಾ
ನಿತ್ಯ ಶುಭಾತ ಗೋವಿನ್ದಾ ನಿಖಿಲ ಲೋಕೇಶಾ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಗೋವಿನ್ದಾ ಹರಿ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗೋಕುಲ ನನ್ದನ ಗೋವಿನ್ದಾ

ಆನನ್ದ ರೂಪಾ ಗೋವಿನ್ದಾ ಅಧ್ಯನ್ತ ರಹಿತ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಇಹಪರ ದಾಯಕ ಗೋವಿನ್ದಾ ಇಪರಾಜ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಪದ್ಮ ದಲಕ್ಷ ಗೋವಿನ್ದಾ ಪದ್ಮನಾಭಾ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಗೋವಿನ್ದಾ ಹರಿ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗೋಕುಲ ನನ್ದನ ಗೋವಿನ್ದಾ

ತಿರುಮಲ ನಿವಾಸಾ ಗೋವಿನ್ದಾ ತುಲಸೀ ವನಮಾಲ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಶೇಷ ಸಾಯಿ ಗೋವಿನ್ದಾ ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಿಲಯ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಗೋವಿನ್ದಾ ಶ್ರೀ ವೇಙ್ಕಟೇಶಾ ಗೋವಿನ್ದಾ
ಗೋವಿನ್ದಾ ಹರಿ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗೋಕುಲ ನನ್ದನ ಗೋವಿನ್ದಾ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics