Devanagari,Sanskrit,Hindi

Gayatri Ashtottara Sata Namavali – Devanagari

Comments Off on Gayatri Ashtottara Sata Namavali – Devanagari 11 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 
ॐ तरुणादित्य सङ्काशायै नमः
ॐ सहस्रनयनोज्ज्वलायै नमः
ॐ विचित्र माल्याभरणायै नमः
ॐ तुहिनाचल वासिन्यै नमः
ॐ वरदाभय हस्ताब्जायै नमः
ॐ रेवातीर निवासिन्यै नमः
ॐ प्रणित्यय विशेषज्ञायै नमः
ॐ यन्त्राकृत विराजितायै नमः
ॐ भद्रपादप्रियायै नमः
ॐ गोविन्दपदगामिन्यै नमः ॥ 10 ॥
ॐ देवर्षिगण सन्तुस्त्यायै नमः
ॐ वनमाला विभूषितायै नमः
ॐ स्यन्दनोत्तम संस्थानायै नमः
ॐ धीरजीमूत निस्वनायै नमः
ॐ मत्तमातङ्ग गमनायै नमः
ॐ हिरण्यकमलासनायै नमः
ॐ धीजनाधार निरतायै नमः
ॐ योगिन्यै नमः
ॐ योगधारिण्यै नमः
ॐ नटनाट्यैक निरतायै नमः ॥ 20 ॥
ॐ प्राणवाद्यक्षरात्मिकायै नमः
ॐ चोरचारक्रियासक्तायै नमः
ॐ दारिद्र्यच्छेदकारिण्यै नमः
ॐ यादवेन्द्र कुलोद्भूतायै नमः
ॐ तुरीयपथगामिन्यै नमः
ॐ गायत्र्यै नमः
ॐ गोमत्यै नमः
ॐ गङ्गायै नमः
ॐ गौतम्यै नमः
ॐ गरुडासनायै नमः ॥ 30 ॥
ॐ गेयगानप्रियायै नमः
ॐ गौर्यै नमः
ॐ गोविन्दपद पूजितायै नमः
ॐ गन्धर्व नगराकारायै नमः
ॐ गौरवर्णायै नमः
ॐ गणेश्वर्यै नमः
ॐ गुणाश्रयायै नमः
ॐ गुणवत्यै नमः
ॐ गह्वर्यै नमः
ॐ गणपूजितायै नमः ॥ 40 ॥
ॐ गुणत्रय समायुक्तायै नमः
ॐ गुणत्रय विवर्जितायै नमः
ॐ गुहावासायै नमः
ॐ गुणाधारायै नमः
ॐ गुह्यायै नमः
ॐ गन्धर्वरूपिण्यै नमः
ॐ गार्ग्य प्रियायै नमः
ॐ गुरुपदायै नमः
ॐ गुह्यलिङ्गाङ्ग धारिन्यै नमः
ॐ सावित्र्यै नमः ॥ 50 ॥
ॐ सूर्यतनयायै नमः
ॐ सुषुम्नाडि भेदिन्यै नमः
ॐ सुप्रकाशायै नमः
ॐ सुखासीनायै नमः
ॐ सुमत्यै नमः
ॐ सुरपूजितायै नमः
ॐ सुषुप्त व्यवस्थायै नमः
ॐ सुदत्यै नमः
ॐ सुन्दर्यै नमः
ॐ सागराम्बरायै नमः ॥ 60 ॥
ॐ सुधांशुबिम्बवदनायै नमः
ॐ सुस्तन्यै नमः
ॐ सुविलोचनायै नमः
ॐ सीतायै नमः
ॐ सर्वाश्रयायै नमः
ॐ सन्ध्यायै नमः
ॐ सुफलायै नमः
ॐ सुखदायिन्यै नमः
ॐ सुभ्रुवे नमः
ॐ सुवासायै नमः ॥ 70 ॥
ॐ सुश्रोण्यै नमः
ॐ संसारार्णवतारिण्यै नमः
ॐ सामगान प्रियायै नमः
ॐ साध्व्यै नमः
ॐ सर्वाभरणपूजितायै नमः
ॐ वैष्णव्यै नमः
ॐ विमलाकारायै नमः
ॐ महेन्द्र्यै नमः
ॐ मन्त्ररूपिण्यै नमः
ॐ महालक्ष्म्यै नमः ॥ 80 ॥
ॐ महासिद्ध्यै नमः
ॐ महामायायै नमः
ॐ महेश्वर्यै नमः
ॐ मोहिन्यै नमः
ॐ मधुसूदन चोदितायै नमः
ॐ मीनाक्ष्यै नमः
ॐ मधुरावासायै नमः
ॐ नागेन्द्र तनयायै नमः
ॐ उमायै नमः
ॐ त्रिविक्रम पदाक्रान्तायै नमः ॥ 90 ॥
ॐ त्रिस्वर्गायै नमः
ॐ त्रिलोचनायै नमः
ॐ सूर्यमण्डल मध्यस्थायै नमः
ॐ चन्द्रमण्डल संस्थितायै नमः
ॐ वह्निमण्डल मध्यस्थायै नमः
ॐ वायुमण्डल संस्थितायै नमः
ॐ व्योममण्डल मध्यस्थायै नमः
ॐ चक्रिण्यै नमः
ॐ चक्र रूपिण्यै नमः
ॐ कालचक्र वितानस्थायै नमः ॥ 100 ॥
ॐ चन्द्रमण्डल दर्पणायै नमः
ॐ ज्योत्स्नातपानुलिप्ताङ्ग्यै नमः
ॐ महामारुत वीजितायै नमः
ॐ सर्वमन्त्राश्रयायै नमः
ॐ धेनवे नमः
ॐ पापघ्न्यै नमः
ॐ परमेश्वर्यै नमः ॥ 108 ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics