Oriya

Ganesha Ashtottara Sata Namavali – Oriya

Comments Off on Ganesha Ashtottara Sata Namavali – Oriya 30 December 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ଓଂ ଗଜାନନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଘ୍ନାରାଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିନାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ତ୍ଵେମାତୁରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଵିମୁଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରମୁଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁମୁଖାୟ ନମଃ
ଓଂ କୃତିନେ ନମଃ
ଓଂ ସୁପ୍ରଦୀପାୟ ନମଃ (10)
ଓଂ ସୁଖ ନିଧୟେ ନମଃ
ଓଂ ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁରାରିଘ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଗଣପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ମାନ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହା କାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହା ବଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ହେରଂବାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲଂବ ଜଠରାୟ ନମଃ
ଓଂ ହ୍ରସ୍ଵ ଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ (20)
ଓଂ ମହୋଦରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମଦୋତ୍କଟାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଵୀରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମଂତ୍ରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ମଂଗଳ ସ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରମଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଥମାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଘ୍ନକର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଘ୍ନହଂତ୍ରେ ନମଃ (30)
ଓଂ ଵିଶ୍ଵ ନେତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଵିରାଟ୍ପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଵାକ୍ପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଶୃଂଗାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଅଶ୍ରିତ ଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିଵପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୀଘ୍ରକାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ
ଓଂ ବଲାୟ ନମଃ (40)
ଓଂ ବଲୋତ୍ଥିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭଵାତ୍ମଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁରାଣ ପୁରୁଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୂଷ୍ଣେ ନମଃ
ଓଂ ପୁଷ୍କରୋତ୍ଷିପ୍ତ ଵାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଗ୍ରଗାମିନେ ନମଃ
ଓଂ ମଂତ୍ରକୃତେ ନମଃ
ଓଂ ଚାମୀକର ପ୍ରଭାୟ ନମଃ (50)
ଓଂ ସର୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵୋପାସ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵ କର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵନେତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵସିଧ୍ଧି ପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵ ସିଦ୍ଧୟେ ନମଃ
ଓଂ ପଂଚହସ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାର୍ଵତୀନଂଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ କୁମାର ଗୁରଵେ ନମଃ (60)
ଓଂ ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ କୁଂଜରାସୁର ଭଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରମୋଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୋଦକପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ କାଂତିମତେ ନମଃ
ଓଂ ଧୃତିମତେ ନମଃ
ଓଂ କାମିନେ ନମଃ
ଓଂ କପିତ୍ଥଵନ ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପିଣେ ନମଃ (70)
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟାଦି ଦାନଭୁଵେ ନମଃ
ଓଂ ଜିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତ ଜୀଵିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜିତ ମନ୍ମଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ଐଶ୍ଵର୍ୟ କାରଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ୟାୟସେ ନମଃ
ଓଂ ୟକ୍ଷକିନ୍ନେର ସେଵିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଗା ସୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଣାଧୀଶାୟ ନମଃ (80)
ଓଂ ଗଂଭୀର ନିନଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଟଵେ ନମଃ
ଓଂ ଅଭୀଷ୍ଟ ଵରଦାୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତ ନିଥୟେ ନମଃ
ଓଂ ଭାଵ ଗମ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ମଂଗଳ ପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ଵକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅପ୍ରାକୃତ ପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟ ଧର୍ମିଣେ ନମଃ (90)
ଓଂ ସଖୟେ ନମଃ
ଓଂ ସରସାଂବୁ ନିଥୟେ ନମଃ
ଓଂ ମହେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦିଵ୍ୟାଂଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ମଣିକିଂକିଣୀ ମେଖାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ସମସ୍ତ ଦେଵତା ମୂର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ସହିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ସତତୋତ୍ଥିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଘାତ କାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଗ୍ଦୃଶେ ନମଃ (100)
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରକ୍ଷାକୃତେ ନମଃ
ଓଂ କଳ୍ୟାଣ ଗୁରଵେ ନମଃ
ଓଂ ଉନ୍ମତ୍ତ ଵେଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅପରାଜିତେ ନମଃ
ଓଂ ସମସ୍ତ ଜଗଦାଧାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ତ୍ଵେଶ୍ଵର୍ୟ ପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆକ୍ରାଂତ ଚିଦ ଚିତ୍ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵିଘ୍ନେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ (108)

Read Related Stotrams:

– ଶ୍ରୀ ମହା ଗଣେଶ ପଂଚ ରତ୍ନମ

– ଗଣପତି ପ୍ରାର୍ଥନ ଘନାପାଠଂ

– ଗଣେଶ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ

– ନିତ୍ୟ ପାରାୟଣ ଶ୍ଲୋକାଃ

– ନିତ୍ୟ ସଂଧ୍ୟା ଵଂଦନମ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics