Oriya

Durga Ashtottara Sata Namavali – Oriya

0 Comments 20 October 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ଓଂ ଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାଗୌର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଡିକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଲୋକେଶ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵକର୍ମ ଫଲପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵତୀର୍ଧ ମୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ୟାୟୈ ନମଃ ||10||
ଓଂ ଦେଵ ୟୋନୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅୟୋନିଜାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭୂମିଜାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଗୁଣାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଆଧାରଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅନୀଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଗୁଣାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନିରହଂକାରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଗର୍ଵଵିମର୍ଦିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଲୋକପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ||20||
ଓଂ ଵାଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଵିଧ୍ୟାଦି ଦେଵତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପାର୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵମାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଵନୀଶ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଂଧ୍ୟ ଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ତେଜୋଵତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାମାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ କୋଟିସୂର୍ୟ ସମପ୍ରଭାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵତାୟୈ ନମଃ ||30||
ଓଂ ଵହ୍ନିରୂପାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସତେଜସେ ନମଃ
ଓଂ ଵର୍ଣରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୁଣାଶ୍ରୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୁଣମଧ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୁଣତ୍ରୟଵିଵର୍ଜିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କର୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କାଂତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵସଂହାର କାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଧର୍ମଜ୍ଞାନାୟୈ ନମଃ ||40||
ଓଂ ଧର୍ମନିଷ୍ଟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵକର୍ମଵିଵର୍ଜିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କାମାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ କାମାସଂହଂତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ କାମକ୍ରୋଧ ଵିଵର୍ଜିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶାଂକର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶାଂଭଵ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶାଂତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରସୁର୍ୟାଗ୍ନିଲୋଚନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଜୟାୟୈ ନମଃ ||50||
ଓଂ ଜୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭୂମିଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଜାହ୍ନଵ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଜନପୂଜିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶାସ୍ତ୍ରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶାସ୍ତ୍ରମୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରାର୍ଧମସ୍ତକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭାରତ୍ୟୈ ନମଃ ||60||
ଓଂ ଭ୍ରାମର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ କଲ୍ପାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କରାଳ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ କୃଷ୍ଣ ପିଂଗଳାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନାରାୟଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ରୌଦ୍ର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରାମୃତ ପରିଵୃତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଇଂଦିରାୟୈ ନମଃ ||70||
ଓଂ ମହାମାୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ସୃଷ୍ଟ୍ୟାଧିକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଂଡ କୋଟି ସଂସ୍ଥାନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କାମିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ କମଲାଲୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କାତ୍ୟାୟନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ କଲାତୀତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କାଲସଂହାରକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗାନିଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗିଗମ୍ୟାୟୈ ନମଃ ||80||
ଓଂ ୟୋଗଧ୍ୟେୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ତପସ୍ଵିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଞାନରୂପାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନିରାକାରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟ ଫଲପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତମାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତେଶ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵଧାନାରୀ ମଧ୍ୟଗତାୟୈ ନମଃ ||90||
ଓଂ ଷଡାଧାରାଧି ଵର୍ଧିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମୋହିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅଂଶୁଭଵାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭ୍ରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମାତ୍ରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନିରାଲସାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନିମଗ୍ନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନୀଲସଂକାଶାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟାନଂଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ||100||
ଓଂ ହରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ଲଭ ରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସରସ୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଗତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ || 108 ||

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics