PlainEnglish

Devi Mahatmyam Mangala Haarati – PlainEnglish

Comments Off on Devi Mahatmyam Mangala Haarati – PlainEnglish 06 October 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Markandeya

Sree cakra pura maMdu sthiramaina Sree lalita pasiDi paadaalakide neeraajanaM
baMgaarutallikide neeraajanaM

baMgaaru haaraalu siMgaaramolakiMcu aMbikaa hRudayaku neeraajanaM
baMgaarutallikide neeraajanaM

Sree gauri Sreemaata Sreemahaaraagnyi Sree siMhaasanESvariki neeraajanaM
baMgaarutallikide neeraajanaM

kalpataruvai mammu kaapaaDu karamulaku kavakaMbu kaasulatO neeraajanaM
baMgaarutallikide neeraajanaM

paaSaaMkuSa puShpa baaNacaapadhariki parama paavanamaina neeraajanaM
baMgaarutallikide neeraajanaM

kaaMti kiraNaalatO kaliki meDalO merise kalyaaNa sootrammu neeraajanaM
baMgaarutallikide neeraajanaM

cirunavvu lolikiMcu SreedEvi adharaana SatakO Ti nakShatra neeraajanaM
baMgaarutallikide neeraajanaM

kaluvarEkula vaMTi kannula talli SreeraajaraajESvariki neeraajanaM
baMgaarutallikide neeraajanaM

mudamaara mOmuna muccaTaga dariyiMcu kastoori kuMkumaku neeraajanaM
baMgaarutallikide neeraajanaM

caMdravaMkanikide neeraajanaM

SukravaaramunaaDu SubhamulosagE talli Sree mahaalakShmi kide neeraajanaM
baMgaarutallikide neeraajanaM

muggurammalakunu moolamagu peddamma mutyaalatO nitya neeraajanaM
baMgaarutallikide neeraajanaM

SRuMgEri peeThaana suMdaraakaariNi sauMdaryalaharikide neeraajanaM
baMgaarutallikide neeraajanaM

sakala hRudayaalalO buddhiprEraNa jEyu talli gaayatrikide neeraajanaM
baMgaarutallikide neeraajanaM

daana narasiMhuni dayatODa rakShiMcu dayagala tallikide neeraajanaM
aatmaarpaNatO nitya neeraajanaM

Sree cakra pura maMdu sthiramaina Sree lalita pasiDi paadaalakide neeraajanaM
baMgaarutallikide neeraajanaM

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics