Devanagari,Sanskrit,Hindi

Devi Mahatmyam Mangala Haarati – Devanagari

0 Comments 06 October 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: ऋषि मार्कण्डेय

श्री चक्र पुर मन्दु स्थिरमैन श्री ललित पसिडि पादालकिदे नीराजनं
बङ्गारुतल्लिकिदे नीराजनं

बङ्गारु हारालु सिङ्गारमोलकिञ्चु अम्बिका हृदयकु नीराजनं
बङ्गारुतल्लिकिदे नीराजनं

श्री गौरि श्रीमात श्रीमहाराज्ञि श्री सिंहासनेश्वरिकि नीराजनं
बङ्गारुतल्लिकिदे नीराजनं

कल्पतरुवै मम्मु कापाडु करमुलकु कवकम्बु कासुलतो नीराजनं
बङ्गारुतल्लिकिदे नीराजनं

पाशाङ्कुश पुष्प बाणचापधरिकि परम पावनमैन नीराजनं
बङ्गारुतल्लिकिदे नीराजनं

कान्ति किरणालतो कलिकि मेडलो मेरिसे कल्याण सूत्रम्मु नीराजनं
बङ्गारुतल्लिकिदे नीराजनं

चिरुनव्वु लोलिकिञ्चु श्रीदेवि अधरान शतको टि नक्षत्र नीराजनं
बङ्गारुतल्लिकिदे नीराजनं

कलुवरेकुल वण्टि कन्नुल तल्लि श्रीराजराजेश्वरिकि नीराजनं
बङ्गारुतल्लिकिदे नीराजनं

मुदमार मोमुन मुच्चटग दरियिञ्चु कस्तूरि कुङ्कुमकु नीराजनं
बङ्गारुतल्लिकिदे नीराजनं

चन्द्रवङ्कनिकिदे नीराजनं

शुक्रवारमुनाडु शुभमुलोसगे तल्लि श्री महालक्ष्मि किदे नीराजनं
बङ्गारुतल्लिकिदे नीराजनं

मुग्गुरम्मलकुनु मूलमगु पेद्दम्म मुत्यालतो नित्य नीराजनं
बङ्गारुतल्लिकिदे नीराजनं

शृङ्गेरि पीठान सुन्दराकारिणि सौन्दर्यलहरिकिदे नीराजनं
बङ्गारुतल्लिकिदे नीराजनं

सकल हृदयाललो बुद्धिप्रेरण जेयु तल्लि गायत्रिकिदे नीराजनं
बङ्गारुतल्लिकिदे नीराजनं

दान नरसिंहुनि दयतोड रक्षिञ्चु दयगल तल्लिकिदे नीराजनं
आत्मार्पणतो नित्य नीराजनं

श्री चक्र पुर मन्दु स्थिरमैन श्री ललित पसिडि पादालकिदे नीराजनं
बङ्गारुतल्लिकिदे नीराजनं

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics