Oriya

Devi Mahatmyam Chamundeswari Mangalam – Oriya

Comments Off on Devi Mahatmyam Chamundeswari Mangalam – Oriya 06 October 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ

ଶ୍ରୀ ଶୈଲରାଜ ତନୟେ ଚଂଡ ମୁଂଡ ନିଷୂଦିନୀ
ମୃଗେଂଦ୍ର ଵାହନେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୁଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ|1|

ପଂଚ ଵିଂଶତି ସାଲାଡ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରପୁଅ ନିଵାସିନୀ
ବିଂଦୁପୀଠ ସ୍ଥିତେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୁଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||2||

ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୀମଦ କାମେଶ୍ଵର କୁଟୁଂବିନୀଂ
ୟୁଗ ନାଧ ତତେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୁଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||3||

ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଵାଣୀ ମନୋନ୍ମଣୀ
ୟୋଗନିଦ୍ରାତ୍ମକେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||4||

ମତ୍ରିନୀ ଦଂଡିନୀ ମୁଖ୍ୟ ୟୋଗିନୀ ଗଣ ସେଵିତେ|
ଭଣ୍ଡ ଦୈତ୍ୟ ହରେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||5||

ନିଶୁଂଭ ମହିଷା ଶୁଂଭେ ରକ୍ତବୀଜାଦି ମର୍ଦିନୀ
ମହାମାୟେ ଶିଵେତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||

କାଳ ରାତ୍ରି ମହାଦୁର୍ଗେ ନାରାୟଣ ସହୋଦରୀ
ଵିଂଧ୍ୟ ଵାସିନୀ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||

ଚଂଦ୍ର ଲେଖା ଲସତ୍ପାଲେ ଶ୍ରୀ ମଦ୍ସିଂହାସନେଶ୍ଵରୀ
କାମେଶ୍ଵରୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||

ପ୍ରପଂଚ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷାଦି ପଂଚ କାର୍ୟ ଧ୍ରଂଧରେ
ପଂଚପ୍ରେତାସନେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||

ମଧୁକୈଟଭ ସଂହତ୍ରୀଂ କଦଂବଵନ ଵାସିନୀ
ମହେଂଦ୍ର ଵରଦେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||

ନିଗମାଗମ ସଂଵେଦ୍ୟେ ଶ୍ରୀ ଦେଵୀ ଲଲିତାଂବିକେ
ଓଡ୍ୟାଣ ପୀଠଗଦେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||12||

ପୁଣ୍ଦେଷୁ ଖଂଡ ଦଣ୍ଡ ପୁଷ୍ପ କଣ୍ଠ ଲସତ୍କରେ
ସଦାଶିଵ କଲେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||12||

କାମେଶ ଭକ୍ତ ମାଂଗଲ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ ତ୍ରିପୁର ସୁଂଦରୀ|
ସୂର୍ୟାଗ୍ନିଂଦୁ ତ୍ରିଲୋଚନୀ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||13||

ଚିଦଗ୍ନି କୁଣ୍ଡ ସଂଭୂତେ ମୂଲ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଵରୂପିଣୀ
କଂଦର୍ପ ଦୀପକେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||14||

ମହା ପଦ୍ମାଟଵୀ ମଧ୍ୟେ ସଦାନଂଦ ଦ୍ଵିହାରିଣୀ
ପାସାଂକୁଶ ଧରେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||15||

ସର୍ଵମଂତ୍ରାତ୍ମିକେ ପ୍ରାଜ୍ଞେ ସର୍ଵ ୟଂତ୍ର ସ୍ଵରୂପିଣୀ
ସର୍ଵତଂତ୍ରାତ୍ମିକେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||16||

ସର୍ଵ ପ୍ରାଣି ସୁତେ ଵାସେ ସର୍ଵ ଶକ୍ତି ସ୍ଵରୂପିଣୀ
ସର୍ଵା ଭିଷ୍ଟ ପ୍ରଦେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||17||

ଵେଦମାତ ମହାରାଜ୍ଞୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଵାଣୀ ଵଶପ୍ରିୟେ
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଵନ୍ଦିତେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||18||

ବ୍ରହ୍ମୋପେଂଦ୍ର ସୁରେଂଦ୍ରାଦି ସଂପୂଜିତ ପଦାଂବୁଜେ
ସର୍ଵାୟୁଧ କରେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||19||

ମହାଵିଧ୍ୟା ସଂପ୍ରଦାୟୈ ସଵିଧ୍ୟେନିଜ ଵୈବହ୍ଵେ|
ସର୍ଵ ମୁଦ୍ରା କରେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||20||

ଏକ ପଂଚାଶତେ ପୀଠେ ନିଵାସାତ୍ମ ଵିଲାସିନୀ
ଅପାର ମହିମେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||21||

ତେଜୋ ମୟୀଦୟାପୂର୍ଣେ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ରୂପିଣୀ
ସର୍ଵ ଵର୍ଣାତ୍ମିକେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||22||

ହଂସାରୂଢେ ଚତୁଵକ୍ତ୍ରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ରୂପ ସମନ୍ଵିତେ
ଧୂମ୍ରାକ୍ଷସ ହନ୍ତ୍ରିକେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||23||

ମାହେସ୍ଵରୀ ସ୍ଵରୂପୟୈ ପଂଚାସ୍ୟୈ ଵୃଷଭଵାହନେ|
ସୁଗ୍ରୀଵ ପଂଚିକେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||24||

ମୟୂର ଵାହେ ଷ୍ଟ ଵକ୍ତ୍ରେ କୌମରୀ ରୂପ ଶୋଭିତେ
ଶକ୍ତି ୟୁକ୍ତ କରେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||

ପକ୍ଷିରାଜ ସମାରୂଢେ ଶଂଖ ଚକ୍ର ଲସତ୍କରେ|
ଵୈଷ୍ନଵୀ ସଂଜ୍ଞିକେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||

ଵାରାହୀ ମହିଷାରୂଢେ ଘୋର ରୂପ ସମନ୍ଵିତେ
ଦଂଷ୍ତ୍ରାୟୁଧ ଧରେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||

ଗଜେଂଦ୍ର ଵାହନା ରୁଢେ ଇଂଦ୍ରାଣୀ ରୂପ ଵାସୁରେ
ଵଜ୍ରାୟୁଧ କରେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||

ଚତୁର୍ଭୁଜେ ସିଂହ ଵାହେ ଜତା ମଂଡିଲ ମଂଡିତେ
ଚଂଡିକେ ଶୁଭଗେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||

ଦଂଶ୍ଟ୍ରା କରାଲ ଵଦନେ ସିଂହ ଵକ୍ତ୍ରେ ଚତୁର୍ଭୁଜେ
ନାରସିଂହୀ ସଦା ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||

ଜ୍ଵଲ ଜିହ୍ଵା କରାଲାସ୍ୟେ ଚଂଡକୋପ ସମନ୍ଵିତେ
ଜ୍ଵାଲା ମାଲିନୀ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||

ଭୃଗିଣେ ଦର୍ଶିତାତ୍ମୀୟ ପ୍ରଭାଵେ ପରମେସ୍ଵରୀ
ନନ ରୂପ ଧରେ ତୁଭ୍ୟ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||

ଗଣେଶ ସ୍କଂଦ ଜନନୀ ମାତଂଗୀ ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ
ଭଦ୍ରକାଳୀ ସଦା ତୁବ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||

ଅଗସ୍ତ୍ୟାୟ ହୟଗ୍ରୀଵ ପ୍ରକଟୀ କୃତ ଵୈଭଵେ
ଅନଂତାଖ୍ୟ ସୁତେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚାମୂଂଡାୟୈ ସୁମଂଗଳଂ||

||ଇତି ଶ୍ରୀ ଚାମୁଂଡେଶ୍ଵରୀ ମଂଗଳଂ ସଂପୂର୍ଣଂ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics