PlainEnglish

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram – PlainEnglish

Comments Off on Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram – PlainEnglish 06 October 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Markandeya

aparaadhaSataM kRutvaa jagadaMbEti cOccarEt|
yaaM gatiM samavaapnOti na taaM brahmaadayaH suraaH ||1||

saaparaadhOsmi SaraNaaM praaptastvaaM jagadambikE|
idaaneemanukampyOhaM yathEcCasi tathaa kuru ||2||

agnyaanaadvismRutEbhraantyaa yannyoonamadhikaM kRutaM|
tatsarva kShamyataaM dEvi praseeda paramESvaree ||3||

kaamESvaree jaganmaataaH saccidaanandavigrahE|
gRuhaaNaarcaamimaaM preetyaa praseeda paramESvaree ||4||

sarvaroopamayee dEvee sarvaM dEveemayaM jagat|
atOhaM viSvaroopaaM tvaaM namaami paramESvareeM ||5||

poorNaM bhavatu tat sarvaM tvatprasaadaanmahESvaree
yadatra paaThE jagadambikE mayaa visargabiMdvakSharaheenameeritam| ||6||

tadastu saMpoorNataM prasaadataH saMkalpasiddhiSca sadaiva jaayataaM ||7||

bhaktyaabhaktyaanupoorvaM prasabhakRutivaSaat vyaktamavyaktamaMba ||8||

tat sarvaM saangamaastaaM bhagavati tvatprasaadaat praseeda ||9||

prasaadaM kuru mE dEvi durgEdEvi namOstutE ||10||

||iti aparaadha kShamaapaNa stOtraM samaaptaM||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics