PlainEnglish

Daridrya Dahana Shiva Stotram – PlainEnglish

Comments Off on Daridrya Dahana Shiva Stotram – PlainEnglish 29 April 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Vasishta Maharshi

viSvESvaraaya narakaarNava taaraNaaya
karNaamRutaaya SaSiSEkhara dhaaraNaaya |
karpoorakaanti dhavaLaaya jaTaadharaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 1 ||

gaureepriyaaya rajaneeSa kaLaadharaaya
kaalaantakaaya bhujagaadhipa kaMkaNaaya |
gaMgaadharaaya gajaraaja vimardhanaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 2 ||

bhaktapriyaaya bhavarOga bhayaapahaaya
ugraaya duHkha bhavasaagara taaraNaaya |
jyOtirmayaaya guNanaama sunRutyakaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 3 ||

carmaaMbaraaya Savabhasma vilEpanaaya
phaalEkShaNaaya maNikuMDala maMDitaaya |
maMjeerapaadayugaLaaya jaTaadharaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 4 ||

paMcaananaaya phaNiraaja vibhooShaNaaya
hEmaaMkuSaaya bhuvanatraya maMDitaaya
aanaMda bhoomi varadaaya tamOpayaaya |
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 5 ||

bhaanupriyaaya bhavasaagara taaraNaaya
kaalaantakaaya kamalaasana poojitaaya |
nEtratrayaaya SubhalakShaNa lakShitaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 6 ||

raamapriyaaya raghunaatha varapradaaya
naagapriyaaya narakaarNava taaraNaaya |
puNyaaya puNyabharitaaya suraarcitaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 7 ||

muktESvaraaya phaladaaya gaNESvaraaya
geetaapriyaaya vRuShabhESvara vaahanaaya |
maataMgacarma vasanaaya mahESvaraaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 8 ||

vasiShThEna kRutaM stOtraM sarvarOga nivaaraNam |
sarvasaMpatkaraM SeeghraM putrapautraadi vardhanam |
trisaMdhyaM yaH paThEnnityaM na hi svarga mavaapnuyaat || 9 ||

|| iti Sree vasiShTha viracitaM daaridryadahana SivastOtram saMpoorNam ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics