Kannada

Annamayya Keerthanas Tvameva Saranam – Kannada

Comments Off on Annamayya Keerthanas Tvameva Saranam – Kannada 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ

ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಕಮಲೋದರ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಾ ||

ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ ವಾಮನ ನರಸಿಂಹ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಸರಸಿಜನೇತ್ರಾ |
ಭೂಸುರವಲ್ಲಭ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೀತ- ಕೌಶೇಯವಸನ ಜಗನ್ನಾಥಾ ||

ಬಲಭದ್ರಾನುಜ ಪರಮಪುರುಷ ದುಗ್ಧ ಜಲಧಿವಿಹಾರ ಕುಂಜರವರದ |
ಸುಲಭ ಸುಭದ್ರಾ ಸುಮುಖ ಸುರೇಶ್ವರ ಕಲಿದೋಷಹರಣ ಜಗನ್ನಾಥಾ ||

ವಟಪತ್ರಶಯನ ಭುವನಪಾಲನ ಜಂತು- ಘಟಕಾರಕರಣ ಶೃಂಗಾರಾಧಿಪಾ |
ಪಟುತರ ನಿತ್ಯವೈಭವರಾಯ ತಿರುವೇಂಕಟಗಿರಿನಿಲಯ ಜಗನ್ನಾಥಾ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics