Malayalam

Annamayya Keerthanas Tiruveedhula Merasi – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Tiruveedhula Merasi – Malayalam 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

തിരുവീഥുല മെറസീ ദേവദേവുഡു
ഗരിമല മിംചിന സിംഗാരമുലതോഡനു ||

തിരുദംഡേലപൈ നേഗീ ദേവുഡിദെ തൊലുനാഡു
സിരുല രെംഡവനാഡു ശേഷുനിമീദ |
മുരിപേന മൂഡോനാഡു മുത്യാല പംദിരി ക്രിംദ
പൊരിനാലുഗോനാഡു പുവു ഗോവിലലോനു ||

ഗ്രക്കുന നൈദവനാഡു ഗരുഡുനിമീദ
യെക്കനു ആരവനാഡു യേനുഗുമീദ ||
ചൊക്കമൈ യേഡവനാഡു സൂര്യപ്രഭലോനനു
യിക്കുവ ദേരുനു ഹുറ്റ മെനിമിദോനാഡു ||

കനകപുടംദലമു കദിപി തൊമ്മിദോനാഡു
പെനചി പദോനാഡു പെംഡ്ലിപീട |
യെനസി ശ്രീ വേംകടേശു ഡിംതി യലമേല്‍മംഗതോ
വനിതല നഡുമനു വാഹനാലമീദനു ||

Read Related Stotrams:

– അന്നമയ്യ കീര്തന ഭാവയാമി ഗോപാലബാലം

– അന്നമയ്യ കീര്തന അദിവോ അല്ലദിവോ

– അന്നമയ്യ കീര്തന കൊംഡലലോ നെലകൊന്ന

– അന്നമയ്യ കീര്തന തംദനാനാ അഹി

– ശ്രീ വേംകടേശ്വര സ്തോത്രമ്

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics