Oriya

Annamayya Keerthanas Tandanana Ahi – Oriya

Comments Off on Annamayya Keerthanas Tandanana Ahi – Oriya 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ରଚନ: ଅନ୍ନମାଚାର୍ୟ

ତଂଦନାନ ଅହି, ତଂଦନାନ ପୁରେ
ତଂଦନାନ ଭଳା, ତଂଦନାନ ||

ବ୍ରହ୍ମ ମୋକଟେ, ପର
ବ୍ରହ୍ମ ମୋକଟେ, ପର
ବ୍ରହ୍ମ ମୋକଟେ, ପର
ବ୍ରହ୍ମ ମୋକଟେ ||

କଂଦୁଵଗୁ ହୀନାଧିକମୁ ଲିଂଦୁ ଲେଵୁ
ଅଂଦରିକି ଶ୍ରୀହରେ ଅଂତରାତ୍ମ |
ଇଂଦୁଲୋ ଜଂତୁକୁଲ ମଂତା ଓକଟେ
ଅଂଦରିକୀ ଶ୍ରୀହରେ ଅଂତରାତ୍ମ ||

ନିଂଡାର ରାଜୁ ନିଦ୍ରିଂଚୁ ନିଦ୍ରୟୁନୋକଟେ
ଅଂଡନେ ବଂଟୁ ନିଦ୍ର – ଅଦିୟୁ ନୋକଟେ |
ମେଂଡୈନ ବ୍ରାହ୍ମଣୁଡୁ ମେଟ୍ଟୁ ଭୂମିୟୋକଟେ
ଚଂଡାଲୁଡୁଂଡେଟି ସରିଭୂମି ୟୋକଟେ ||

ଅନୁଗୁ ଦେଵତଲକୁନୁ ଅଲ କାମ ସୁଖ ମୋକଟେ
ଘନ କୀଟ ପଶୁଵୁଲକୁ କାମ ସୁଖ ମୋକଟେ |
ଦିନ ମହୋରାତ୍ରମୁଲୁ – ତେଗି ଧନାଢ୍ୟୁନ କୋକଟେ
ଵୋନର ନିରୁପେଦକୁନୁ ଓକ୍କଟେ ଅଵିୟୁ ||

କୋରଲି ଶିଷ୍ଟାନ୍ନମୁଲୁ ତୁନୁ ନାକ ଲୋକଟେ
ତିରୁଗୁ ଦୁଷ୍ଟାନ୍ନମୁଲୁ ତିନୁ ନାକ ଲୋକଟେ |
ପରଗ ଦୁର୍ଗଂଧମୁଲପୈ ଵାୟୁ ଵୋକଟେ
ଵରସ ପରିମଳମୁପୈ ଵାୟୁ ଵୋକଟେ ||

କଡଗି ଏନୁଗୁ ମୀଦ କାୟୁ ଏଂଡୋକଟେ
ପୁଡମି ଶୁନକମୁ ମୀଦ ବୋଲୟୁ ନେଂଡୋକଟେ |
କଡୁ ପୁଣ୍ୟୁଲନୁ – ପାପ କର୍ମୁଲନୁ ସରି ଗାଵ
ଜଡିୟୁ ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵରୁ ନାମ ମୋକଟେ ||

Read Related Stotrams:

– ଅନ୍ନମୟ୍ୟ କୀର୍ତନ ଭାଵୟାମି ଗୋପାଲବାଲଂ

– ଅନ୍ନମୟ୍ୟ କୀର୍ତନ ଅଦିଵୋ ଅଲ୍ଲଦିଵୋ

– ଅନ୍ନମୟ୍ୟ କୀର୍ତନ କୋଂଡଲଲୋ ନେଲକୋନ୍ନ

– ଅନ୍ନମୟ୍ୟ କୀର୍ତନ ବ୍ରହ୍ମ କଡିଗିନ ପାଦମୁ

– ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର ସ୍ତୋତ୍ରମ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics