Oriya

Annamayya Keerthanas Raamudu Lokaabhiraamudu – Oriya

Comments Off on Annamayya Keerthanas Raamudu Lokaabhiraamudu – Oriya 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ରଚନ: ଅନ୍ନମାଚାର୍ୟ

ରାମୁଡୁ ଲୋକାଭିରାମୁଡୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ
ଧାମୁଡୁ ରଣରଂଗ ଭୀମୁଡୁ ଵାଡେ ||

ଵରୁଡୁ ସୀତକୁ, ଫଲାଧରୁଡୁ ମହୋଗ୍ରପୁ
ଶରୁଡୁ ରାକ୍ଷସ ସଂହରୁଡୁ ଵାଡେ |
ସ୍ଥିରୁଡୁ ସର୍ଵଗୁଣାକରୁଡୁ କୋଦଂଡ ଦୀକ୍ଷା
ଗୁରୁଡୁ ସେଵକଶୁଭକରୁଡୁ ଵାଡେ ||

ଧୀରୁଡୁ ଲୋକୈକଵୀରୁଡୁ ସକଲା
ଧାରୁଡୁ ଭଵବଂଧଦୂରୁଡୁ ଵାଡେ |
ଶୂରୁଡୁ ଧର୍ମଵିଚାରୁଡୁ ରଘୁଵଂଶ
ସାରୁଡୁ ବ୍ରହ୍ମସାକାରୁଡୁ ଵାଡେ ||

ବଲୁଡୁ ୟିନ୍ନିଟା ରଵିକୁଲୁଡୁ ଭାଵିଂଚ, ନି
ର୍ମଲୁଡୁ ନିଶ୍ଚଲୁଡଵିକଲୁଡୁ ଵାଡେ |
ଵେଲସି ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟାଦ୍ରି ନିଜନଗରମୁଲୋନ
ତଲକୋନେ ପୁଣ୍ୟପାଦତଲୁଡୁ ଵାଡେ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics