Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Raamudu Lokaabhiraamudu – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Raamudu Lokaabhiraamudu – Devanagari 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

रामुडु लोकाभिरामुडु त्रैलोक्य
धामुडु रणरङ्ग भीमुडु वाडे ॥

वरुडु सीतकु, फलाधरुडु महोग्रपु
शरुडु राक्षस संहरुडु वाडे ।
स्थिरुडु सर्वगुणाकरुडु कोदण्ड दीक्षा
गुरुडु सेवकशुभकरुडु वाडे ॥

धीरुडु लोकैकवीरुडु सकला
धारुडु भवबन्धदूरुडु वाडे ।
शूरुडु धर्मविचारुडु रघुवंश
सारुडु ब्रह्मसाकारुडु वाडे ॥

बलुडु यिन्निटा रविकुलुडु भाविञ्च, नि
र्मलुडु निश्चलुडविकलुडु वाडे ।
वेलसि श्री वेङ्कटाद्रि निजनगरमुलोन
तलकोने पुण्यपादतलुडु वाडे ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics