Malayalam

Annamayya Keerthanas Puttu Bhogulamu Memu – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Puttu Bhogulamu Memu – Malayalam 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

പുട്ടുഭോഗുലമു മേമു ഭുവി ഹരിദാസുലമു |
നട്ടനഡിമി ദൊരലു നാകിയ്യവലെനാ ||

പല്ലകീലു നംദനാലു പഡിവാഗെ തേജീലു
വെല്ലവിരി മഹാലക്ഷ്മീ വിലാസമുലു |
തല്ലിയാകെ മഗനിനേ ദൈവമനി കൊലിചേമു
വൊല്ലഗേ മാകേ സിരുലു വൊരുലിയ്യവലെനാ ||

ഗ്രാമമുലു വസ്ത്രമുലു ഗജമുഖ്യ വസ്തുവുലു
ആമനി ഭൂകാംതകു നംഗഭേദാലു ||
ഭാമിനി യാകെ മഗനി പ്രാണധാരി ലെംക-
ലമു വോലി മാകാതഡേ യിച്ചീ വൊരുലിയ്യവലെനാ ||

പസഗല പദവുലു ബ്രഹ്മ നിര്മിതമുലു
വെസ ബ്രഹ്മതംഡ്രി ശ്രീ വേംകടേശുഡു |
യെസഗി യാതഡേ മമ്മുനേലി യിന്നിയു നിച്ചെ
വൊസഗിന മാസൊമ്മുലു വൊരുലിയ്യവലെനാ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics