Oriya

Annamayya Keerthanas Periginaadu Choodaro – Oriya

Comments Off on Annamayya Keerthanas Periginaadu Choodaro – Oriya 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ରଚନ: ଅନ୍ନମାଚାର୍ୟ

ପେରିଗିନାଡୁ ଚୂଡରୋ ପେଦ୍ଦ ହନୁମଂତୁଡୁ |
ପରଗି ନାନା ଵିଦ୍ୟଲ ବଲଵଂତୁଡୁ ||

ରକ୍କସୁଲ ପାଲିକି ରଣରଂଗ ଶୂରୁଡୁ
ଵେକ୍କସପୁ ଏକାଂଗ ଵୀରୁଡୁ |
ଦିକ୍କୁଲକୁ ସଂଜୀଵି ତେଚ୍ଚିନ ଧୀରୁଡୁ
ଅକ୍କଜମୈନଟ୍ଟି ଆକାରୁଡୁ ||

ଲଲିମୀରିନ ୟଟ୍ଟି ଲାଵୁଲ ଭୀମୁଡୁ
ବଲୁ କପିକୁଲ ସାର୍ଵଭୌମୁଡୁ |
ନେଲକୋନ୍ନ ଲଂକା ନିର୍ଥୂମଧାମୁଡୁ
ତଲପୁନ ଶ୍ରୀରାମୁ ନାତ୍ମାରାମୁଡୁ ||

ଦେଵକାର୍ୟମୁଲ ଦିକ୍କୁଵରେଣ୍ୟୁଡୁ
ଭାଵିଂପଗଲ ତପଃ ଫଲ ପୁଣ୍ୟୁଡୁ |
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ୍ଵର ସେଵାଗ୍ରଗଣ୍ୟୁଡୁ
ସାଵଧାନୁଡୁ ସର୍ଵଶରଣ୍ୟୁଡୁ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics