Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Periginaadu Choodaro – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Periginaadu Choodaro – Devanagari 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

पेरिगिनाडु चूडरो पेद्द हनुमन्तुडु ।
परगि नाना विद्यल बलवन्तुडु ॥

रक्कसुल पालिकि रणरङ्ग शूरुडु
वेक्कसपु एकाङ्ग वीरुडु ।
दिक्कुलकु सञ्जीवि तेच्चिन धीरुडु
अक्कजमैनट्टि आकारुडु ॥

ललिमीरिन यट्टि लावुल भीमुडु
बलु कपिकुल सार्वभौमुडु ।
नेलकोन्न लङ्का निर्थूमधामुडु
तलपुन श्रीरामु नात्मारामुडु ॥

देवकार्यमुल दिक्कुवरेण्युडु
भाविम्पगल तपः फल पुण्युडु ।
श्रीवेङ्कटेश्वर सेवाग्रगण्युडु
सावधानुडु सर्वशरण्युडु ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics