Malayalam

Annamayya Keerthanas Nelamoodu Sobhanaalu – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Nelamoodu Sobhanaalu – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

നെലമൂഡു ശോഭനാലു നീകു നതനികിദഗു |
കലകാലമുനു നിച്ചകല്യാണമമ്മാ ||

രാമനാമമതനിദി രാമവു നീവൈതേനു |
ചാമന വര്ണമതഡു ചാമവു നീവു |
വാമനുഡംദുരതനി വാമനയനവു നീവു |
പ്രേമപുമീ യിദ്ദരികി പേരുബലമൊകടേ ||

ഹരി പേരാതനികി ഹരിണേക്ഷണവു നീവു |
കരിഗാചെദാനു നീവു കരിയാനവു |
സരി ജലധിശായി ജലധികന്യവു നീവു |
ബെരസി മീയിദ്ദരികി ബേരുബലമൊകടേ ||

ജലജ നാഭുഡതഡു ജലജമുഖിവി നീവു |
അലമേലുമംഗവു നിന്നെലമെദാനു |
ഇലലോ ശ്രീവേംകടേശുഡിടു നിന്നുരാനമോചെ |
പിലിചി പേരുചെപ്പെബേരുബലമൊകടേ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics