Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Meloko Srungaararaaya – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Meloko Srungaararaaya – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

मेलुको शृङ्गारराय मेटि मदनगोपाल ।
मेलुकोवे नापाल मुञ्चिन निधानमा ॥

सन्दडिचे गोपिकल जव्वनवनमुलोन ।
कन्दुवन्दिरिगे मदगजमवु ।
यिन्दुमुखि सत्यभाम हृदय पद्ममुलोनि ।
गन्धमु मरिगिनट्टि गण्डु तुम्मेद ॥

गतिगूडि रुक्मिणिकौगिट पञ्जरमुलो ।
रतिमुद्दु गुरिसेटि राचिलुका ।
सतुल पदारुवेल जण्ट कन्नुल गलुवल- ।
कितमै पोडिमिन ना यिन्दु बिम्बम ॥

वरुसं गोलनिलोनि वारि चन्नुङ्गोण्डलपै ।
निरति वालिन ना नीलमेघमा ।
शिरनुरमुन मोचि श्री वेङ्कटाद्रि मीद ।
गरिम वरालिच्चे कल्पतरुवा ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics