Kannada

Annamayya Keerthanas Maccha Kurma Varaha – Kannada

Comments Off on Annamayya Keerthanas Maccha Kurma Varaha – Kannada 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ

ಮಚ್ಚ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಂಹ ವಾಮನಾ
ಯಿಚ್ಚ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹಿತ ಬುಧ್ಧ ಕಲಿಕೀ ||

ನನ್ನುಗಾವು ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಮಾಧವ
ಮನ್ನಿಂಚು ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಮಧುಸೂದನ |
ವನ್ನೆಲ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ವಾಮನಾ ಶ್ರೀಧರಾ
ಸನ್ನುತಿಂಚೇ ಹೃಷಿಕೇಶ ಸಾರಕು ಪದ್ಮನಾಭ ||

ಕಂಟಿಮಿ ದಾಮೋದರ ಸಂಕರ್ಷಣ ವಾಸುದೇವ
ಅಂಟೇಜಾಲು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನುಡಾ ಅನಿರುಧ್ಧುಡಾ |
ತೊಂಟೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಥೋಕ್ಷಜಾ ನಾರಸಿಂಹಮಾ
ಜಂಟವಾಯುಕು ಮಚ್ಯುತ ಜನಾರ್ದನ ||

ಮೊಕ್ಕೇಮು ವುಪೇಂದ್ರ ಹರಿ ಮೋಹನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಯ
ಯೆಕ್ಕಿತಿ ಶ್ರೀವೇಂಕಟ ಮಿಂದಿರಾನಾಥ |
ಯಿಕ್ಕುವ ನೀ ನಾಮಮುಲು ಯಿವಿಯೇ ನಾ ಜಪಮುಲು
ಚಕ್ಕಗಾ ನೀ ದಾಸುಲಮು ಸರ್ವೇಶ ಅನಂತ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics