English

Annamayya Keerthanas Kolani Dopariki – English

Comments Off on Annamayya Keerthanas Kolani Dopariki – English 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This is in romanized sanskrit according to IAST standard. View this in plain english.
 

Author: annamācārya

kolani dopariki gobbiḷḷo yadu |
kula svāmikini gobbiḷḷo ||

koṇḍa goḍugugā govula gācina |
koṇḍoka śiśuvunaku gobbiḷḷo |
daṇḍagampu daityula kellanu tala |
guṇḍu gaṇḍaniki gobbiḷḷo ||

pāpa vidhula śiśupāluni tiṭṭula |
kopagānikini gobbiḷḷo |
yepuna kaṃsuni yiḍumala beṭṭina |
gopa bāluniki gobbiḷḷo ||

daṇḍivairulanu tarimina danujula |
guṇḍe digulunaku gobbiḷḷo |
veṇḍipaiḍi yagu veṅkaṭa giripai |
koṇḍalayyakunu gobbiḷḷo ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics