Oriya

Annamayya Keerthanas Kattedura Vaikuntham – Oriya

Comments Off on Annamayya Keerthanas Kattedura Vaikuntham – Oriya 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ରଚନ: ଅନ୍ନମାଚାର୍ୟ

କଟ୍ଟେଦୁର ଵୈକୁଂଠମୁ କାଣାଚୟିନ କୋଂଡ
ତେଟ୍ଟଲାୟ ମହିମଲେ ତିରୁମଲ କୋଂଡ ||

ଵେଦମୁଲେ ଶିଲଲୈ ଵେଲସିନଦି କୋଂଡ
ୟେଦେସ ବୁଣ୍ୟରାସୁଲେ ୟେରୁଲୈନଦି କୋଂଡ |
ଗାଦିଲି ବ୍ରହ୍ମାଦି ଲୋକମୁଲ କୋନଲୁ କୋଂଡ
ଶ୍ରୀଦେଵୁ ଡୁଂଡେଟି ଶେଷାଦ୍ରି କୋଂଡ ||

ସର୍ଵଦେଵତଲୁ ମୃଗଜାତୁଲୈ ଚରିଂଚେ କୋଂଡ
ନିର୍ଵହିଂଚି ଜଲଧୁଲେ ନିଟ୍ଟଚରୁଲୈନ କୋଂଡ |
ଵୁର୍ଵି ଦପସୁଲେ ତରୁଵୁଲୈ ନିଲଚିନ କୋଂଡ
ପୂର୍ଵ ଟଂଜନାଦ୍ରି ୟୀ ପୋଡଵାଟି କୋଂଡ ||

ଵରମୁଲୁ କୋଟାରୁଗା ଵକ୍କାଣିଂଚି ପେଂଚେ କୋଂଡ
ପରଗୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଂତୁ ସୋବନପୁ ଗୋଂଡ |
କୁରିସି ସଂପଦଲେଲ୍ଲ ଗୁହଲ ନିଂଡିନ କୋଂଡ
ଵିରିଵୈନ ଦଦିଵୋ ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟପୁ ଗୋଂଡ ||

Read Related Stotrams:

– ଅନ୍ନମୟ୍ୟ କୀର୍ତନ ନାରାୟଣତେ ନମୋ ନମୋ

– ଅନ୍ନମୟ୍ୟ କୀର୍ତନ ଅଦିଵୋ ଅଲ୍ଲଦିଵୋ

– ଅନ୍ନମୟ୍ୟ କୀର୍ତନ କୋଂଡଲଲୋ ନେଲକୋନ୍ନ

– ଅନ୍ନମୟ୍ୟ କୀର୍ତନ ତଂଦନାନା ଅହି

– ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର ସ୍ତୋତ୍ରମ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics