Oriya

Annamayya Keerthanas Kanti Nakhilaanda – Oriya

Comments Off on Annamayya Keerthanas Kanti Nakhilaanda – Oriya 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ରଚନ: ଅନ୍ନମାଚାର୍ୟ

କଂଟି ନଖିଲାଂଡ ତତି କର୍ତନଧିକୁନି ଗଂଟି |
କଂଟି ନଘମୁଲୁ ଵୀଡୁକୋଂଟି ନିଜମୂର୍ତି ଗଂଟି ||

ମହନୀୟ ଘନ ଫଣାମଣୁଲ ଶୈଲମୁ ଗଂଟି |
ବହୁ ଵିଭଵମୁଲ ମଂଟପମୁଲୁ ଗଂଟି |
ସହଜ ନଵରତ୍ନ କାଂଚନ ଵେଦିକଲୁ ଗଂଟି |
ରହି ଵହିଂଚିନ ଗୋପୁରମୁଲଵେ କଂଟି ||

ପାଵନଂବୈନ ପାପଵିନାଶମୁ ଗଂଟି |
କୈଵଶଂବଗୁ ଗଗନ ଗଂଗ ଗଂଟି |
ଦୈଵିକପୁ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥମୁଲେଲ୍ଲ ବୋଡଗଂଟି |
କୋଵିଦୁଲୁ ଗୋନିୟାଡୁ କୋନେରି ଗଂଟି ||

ପରମ ୟୋଗୀଂଦ୍ରୁଲକୁ ଭାଵଗୋଚରମୈନ |
ସରିଲେନି ପାଦାଂବୁଜମୁଲ ଗଂଟି |
ତିରମୈନ ଗିରିଚୂପୁ ଦିଵ୍ୟହସ୍ତମୁ ଗଂଟି |
ତିରୁ ଵେଂକଟାଚଲାଧିପୁ ଜୂଡଗଂଟି ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics