Oriya

Annamayya Keerthanas Ippuditu Kalaganti – Oriya

Comments Off on Annamayya Keerthanas Ippuditu Kalaganti – Oriya 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ରଚନ: ଅନ୍ନମାଚାର୍ୟ

ରାଗଂ: ଭୂପାଳଂ

ଇପ୍ପୁଡିଟୁ କଲଗଂଟି ନେଲ୍ଲଲୋକମୁଲକୁ |
ଅପ୍ପଡଗୁ ତିରୁଵେଂକଟାଦ୍ରୀଶୁ ଗଂଟି ||

ଅତିଶୟଂବୈନ ଶେଷାଦ୍ରିଶିଖରମୁ ଗଂଟି |
ପ୍ରତିଲେନି ଗୋପୁର ପ୍ରଭଲୁ ଗଂଟି |
ଶତକୋଟି ସୂର୍ୟ ତେଜମୁଲୁ ଵେଲୁଗଗ ଗଂଟି |
ଚତୁରାସ୍ୟୁ ବୋଡଗଂଟି ଚୟ୍ୟନ ମେଲ୍କୋଂଟି ||

କନକରତ୍ନ କଵାଟ କାଂତୁ ଲିରୁଗଡଗଂଟି |
ଘନମୈନ ଦୀପସଂଘମୁଲୁ ଗଂଟି |
ଅନୁପମ ମଣୀମୟମ୍ମଗୁ କିରୀଟମୁ ଗଂଟି |
କନକାଂବରମୁ ଗଂଟି ଗ୍ରକ୍କନ ମେଲ୍କୋଂଟି ||

ଅରୁଦୈନ ଶଂଖ ଚକ୍ରାଦୁ ଲିରୁଗଡ ଗଂଟି |
ସରିଲେନି ୟଭୟ ହସ୍ତମୁ ଗଂଟି |
ତିରୁଵେଂକଟାଚଲାଧିପୁନି ଜୂଡଗ ଗଂଟି |
ହରି ଗଂଟି ଗୁରୁ ଗଂଟି ନଂତଟ ମେଲ୍କଂଟି ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics