Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Ippuditu Kalaganti – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Ippuditu Kalaganti – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

रागं: भूपालं

इप्पुडिटु कलगण्टि नेल्ललोकमुलकु ।
अप्पडगु तिरुवेङ्कटाद्रीशु गण्टि ॥

अतिशयम्बैन शेषाद्रिशिखरमु गण्टि ।
प्रतिलेनि गोपुर प्रभलु गण्टि ।
शतकोटि सूर्य तेजमुलु वेलुगग गण्टि ।
चतुरास्यु बोडगण्टि चय्यन मेल्कोण्टि ॥

कनकरत्न कवाट कान्तु लिरुगडगण्टि ।
घनमैन दीपसङ्घमुलु गण्टि ।
अनुपम मणीमयम्मगु किरीटमु गण्टि ।
कनकाम्बरमु गण्टि ग्रक्कन मेल्कोण्टि ॥

अरुदैन शङ्ख चक्रादु लिरुगड गण्टि ।
सरिलेनि यभय हस्तमु गण्टि ।
तिरुवेङ्कटाचलाधिपुनि जूडग गण्टि ।
हरि गण्टि गुरु गण्टि नन्तट मेल्कण्टि ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics