Kannada

Annamayya Keerthanas Govindaasrita Gokulabrundaa – Kannada

Comments Off on Annamayya Keerthanas Govindaasrita Gokulabrundaa – Kannada 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ

ಗೋವಿಂದಾಶ್ರಿತ ಗೋಕುಲಬೃಂದಾ |
ಪಾವನ ಜಯಜಯ ಪರಮಾನಂದ ||

ಜಗದಭಿರಾಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ |
ಸುಗುಣಧಾಮ ಸಂಸ್ತುತನಾಮ |
ಗಗನಶ್ಯಾಮ ಘನರಿಪು ಭೀಮ |
ಅಗಣಿತ ರಘುವಂಶಾಂಬುಧಿ ಸೋಮ ||

ಜನನುತ ಚರಣಾ ಶರಣ್ಯು ಶರಣಾ |
ದನುಜ ಹರಣ ಲಲಿತ ಸ್ವರಣಾ |
ಅನಘ ಚರಣಾಯತ ಭೂಭರಣಾ |
ದಿನಕರ ಸನ್ನಿಭ ದಿವ್ಯಾಭರಣಾ ||

ಗರುಡ ತುರಂಗಾ ಕಾರೋತ್ತುಂಗಾ |
ಶರಧಿ ಭಂಗಾ ಫಣಿ ಶಯನಾಂಗಾ |
ಕರುಣಾಪಾಂಗಾ ಕಮಲ ಸಂಗಾ |
ವರ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟ ಗಿರಿಪತಿ ರಂಗಾ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics