Gujarati

Annamayya Keerthanas Enta Matramuna – Gujarati

Comments Off on Annamayya Keerthanas Enta Matramuna – Gujarati 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

રચન: અન્નમાચાર્ય

એંત માત્રમુન એવ્વરુ તલચિન, અંતમાત્રમે નીવુ
અંતરાંતરમુલેંચિ ચૂડ, પિંડંતે નિપ્પટિ અન્નટ્લુ ||

કોલુતુરુ મિમુ વૈષ્ણવુલુ, કૂરિમિતો વિષ્ણુડનિ
પલુકુદુરુ મિમુ વેદાંતુલુ, પરબ્રહ્મંબનુચુ |
તલતુરુ મિમુ શૈવુલુ, તગિન ભક્તુલુનૂ શિવુડનુચુ
અલરિ પોગડુદુરુ કાપાલિકુલુ, આદિ ભૈરવુડનુચુ |

સરિ મિમ્મુદુરુ સાક્તેયુલુ, શક્તિ રૂપુ નીવનુચુ
દરિશનમુલુ મિમુ નાના વિધુલનુ, તલુપુલ કોલદુલ ભજિંતુરુ |
સિરુલ મિમુને અલ્પબુદ્દિ, તલચિનવારિકિ અલ્પંબગુદવુ
દરિમલ મિમુને ઘનમનિ તલચિન, ઘનબુદ્ધુલકુ ઘનુડવુ ||

નીવલન કોરતે લેદુ મરિ નીરુ કોલદિ તામરવુ
આવલ ભાગીરધિ દરિ વાગુલ આ જલમે ઊરિનયટ્લુ |
શ્રી વેંકટપતિ નીવૈતે મમુ ચેકોનિ વુન્ન દૈવ(મુ)મનિ
ઈવલને ની શરણનિ એદનુ, ઇદિયે પરતત્વમુ નાકુ ||

Read Related Stotrams:

– અન્નમય્ય કીર્તન નારાયણતે નમો નમો

– અન્નમય્ય કીર્તન અદિવો અલ્લદિવો

– અન્નમય્ય કીર્તન કોંડલલો નેલકોન્ન

– અન્નમય્ય કીર્તન તંદનાના અહિ

– શ્રી વેંકટેશ્વર સ્તોત્રમ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics